Human 3D Multisensory Motion Simulator

English שלחו לחבר

 

פלטפורמת תנועה מיוחדת (MOOG)

הפלטפורמה מאפשרת לגרות את המערכת הוסטיבולרית בבני אדם באופן מבוקר. בשילוב עם משקפי תלת מימד (VR)  שמספקים גירוי

ויזואלי, אנו למדים על המנגנונים המוחיים של שילוב המידע הרב-חושי ועיבודו לכדי החלטה תפיסתית אחת.

3D motion simulator