פרופ' מרים פאוסט

  קורות חיים

  פרופ' מרים פאוסט מכהנת כרקטור אוניברסיטת בר-אילן. זו הפעם הראשונה ב-60 שנות קיומה של האוניברסיטה שלתפקיד זה מונתה אישה.

  פרופ' פאוסט היא פרופ' מן המניין במחלקה לפסיכולוגיה, סיימה את התואר הראשון, בהצטיינות, בהפרעות בתקשורת באוניברסיטת ת"א ואת התואר השני והשלישי במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן, בהצטיינות יתירה. פרופ' פאוסט היא פסיכולוגית קוגניטיבית וראש המעבדה למוח ושפה במרכז הרב-תחומי לחקר המוח ע"ש גונדה באוניברסיטה. יש לה פרסומים רבים בבמות בינלאומיות,  זכתה במענקי מחקר יוקרתיים רבים והדריכה עד היום מעל ל-70 סטודנטים לתארים מתקדמים.

  עבודתה המחקרית של פרופ' פאוסט עוסקת בייצוג המוחי של שפה ומתמקדת ברשתות סמנטיות בלתי שגרתיות ובקשרים שבין מערכות סמנטיות לבין מערכות פונולוגיות. היא משתמשת במגוון טכניקות מחקריות הכוללות שיטות התנהגותיות, ניתוח רשתות, הדמיה מוחית  (fMRI, MEG) ומדידות אלקטרופיזיולוגיות (ERP) של פעילות מוחית וחוקרת נבדקים תקינים ונבדקים מקבוצות קליניות שונות בשיתופי פעולה עם מעבדות ומרכזי מחקר באוניברסיטה ומחוץ לה. המעבדה שבראשותה עוסקת כיום בשני פרויקטים מחקריים מרכזיים. האחד מתמקד במנגנונים המוחיים המעורבים ביצירתיות שפתית, כלומר ביכולת של המוח ליצור קשרי משמעות לא שגרתיים בין מושגים רחוקים כדי להבין שפה רב-משמעית ומטפורית (כולל מטפורות חדשות מתוך שירה), וכדי לפתור בעיות תובנה. המחקר מתרחב כיום לזיהוי  מנגנונים מוחיים המעורבים בחשיבה יצירתית גם בתחום שמחוץ לשפה. האחר עוסק בהבדלים השפתיים והמוחיים בין מצליחים ומתקשים בלימוד שפות זרות במיקוד על תהליכי עיבוד פונולוגיים ועל תהליכי שליפת מילים בשפת האם ובשפות זרות.

  פרופ' פאוסט היא חברת מרכז המצויינות הלאומי I-CORE   במדעים הקוגניטיביים. כמו-כן, היא חברת מערכת של כתב העת Brain and Language וערכה לאחרונה שני כרכים של  the Neuropsychology of Language The Handbook of בהזמנה של הוצאת הספרים Wiley-Blackwell. פרופ' פאוסט שימשה כראש המחלקה לפסיכולוגיה במשך חמש שנים, הייתה יועצת הרקטור לקידום נשים במשך שבע שנים ובארבע השנים שלפני מינוייה כרקטור האוניברסיטה, כיהנה  כסגנית הרקטור.

  מחקר
  • Work in Professor Faust's lab focuses on the brain and language, and includes projects that investigate language processing in the left and right cerebral hemispheres, developmental language disorders, word retrieval, language production, and the processing of metaphorical language in normal and clinical populations.

   Additional work in the lab addresses the brain and cognitive processes involved in creativity, as well as the psychology of reading and reading disabilities.

   Faust and her team use a variety of research techniques—including behavioral methods, magnetoencephalography (MEG), functional magnetic resonance imaging (fMRI), and event-related potentials (ERP)—to study the intact brain as well as various clinical groups.

   Faust and her team have explored the link between sound and language impairments in language-based disorders such as dyslexia and have demonstrated how “word finding” problems can stem from difficulty in retrieving sounds from long-term memory.

   The team works on identifying the cognitive mechanisms involved in verbal creativity as well as in creative processing in related brain areas. Another major research project in the lab focuses on the cognitive and neurolinguistic processes involved in acquiring foreign languages

  • Processing Novel Metaphors

   Although scientists have long understood that the left hemisphere houses the brain’s language center, recent studies have provided evidence of the right brain’s role in certain language processing situations, specifically those involving metaphors, idioms, humor, irony, ambiguity, connotations, and finding the solution to insight problems.

   In one project, Faust and her team investigated which side of the brain is responsible for interpreting poetic metaphor. By combining the traditional observational approach with the measurement of real-time brain activity, they discovered that when metaphors were presented separately to each brain hemisphere, the left brain often interpreted as nonsensical what the right brain saw as meaningful.

   The converging evidence from behavioral, ERP and fMRI experiments suggests that the right hemisphere plays a unique role in processing novel metaphoric expressions taken from poetry, and that in terms of brain activity, prose and poetry are significantly different from one another. This is consistent with theories that postulate a predominantly right hemisphere processing of distant semantic relationship and nonsalient meanings.

   In addition, the results of research conducted in Faust’s lab may have some implications for the right hemisphere’s contribution to specific processes underlying verbal creativity. For example, one aspect of creative thinking involves associating remote elements (“imagination” and “caves”) into a novel but useful (interpretable) combination.

  • Looking to the Future

   Faust and her team plan to continue to investigate how different individuals and populations process the language of metaphor and poetry. They aim to explore how the brain understands entire sentences and sections of poetry, and whether previous exposure to poetic expressions (and/or changing them to more familiar expressions) can affect the brain regions typically engaged in their comprehension.

   Another research project will focus on the brain differences between persons who are successful and unsuccessful foreign language learners.

  פרסומים

  List of Publications:

  Books (Edited)

  1. Faust, M. (2012). The Handbook of the Neuropsychology of Language. Language Processing in the Brain: Basic Science. Malden, MA: Wiley-Blackwell.
  2. Faust, M. (2012). The Handbook of the Neuropsychology of Language. Language Processing in the Brain: Clinical Populations. Malden, MA: Wiley-Blackwell.                                                                                                                    

  Chapters in Books

  1. Kenett, Y. N., & Faust, M. (in press). Clinical Cognitive Networks: A graph theory approach. In M. S. Vitevitch (Ed.), Network Science in Cognitive Science. Springer
  2. Marron, T. & Faust, M. (2018). Free association, divergent thinking, and creativity: Cognitive and neural perspectives. In O. Vartanian & R. E. Jung (Eds.), The Cambridge Handbook of the Neuroscience of Creativity (pp. 261-280). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
  3. De-Deyne, S., Kenett, Y. N., Anaki, D., Faust, M., & Navarro, D. (2016). Large-scale network representations of semantics in the mental lexicon. In M. N. Jones (Ed.), Big Data in Cognitive Science: From Methods to Insights (pp. 174-202). New York, NY: Psychology Press: Taylor & Francis.
  4. Borodkin, K., & Faust, M. (2012). Word retrieval in developmental language impairments: Application of the Tip- of- the -Tongue paradigm. In M. Faust (Ed.), The Handbook of the Neuropsychology of Language. Language Processing in the Brain: Clinical Populations (pp. 963-982). Malden, MA; Wiley-Blackwell.
  5. Faust, M. (2012). Thinking outside the left box: The role of the right hemisphere in novel metaphor comprehension. In M. Faust (Ed.), The Handbook of the Neuropsychology of Language. Language Processing in the Brain: Basic science (pp. 425-448). Malden, MA; Wiley-Blackwell.
  6. Goldstein, A., Arzouan, Y., & Faust, M. (2008). Timing the Metaphoric Brain: The contribution of ERP and source localization to understanding figurative language. In Z. Breznitz (Ed.), Brain Research in Language (pp 205-224). Springer.
  7. Faust, M. (2002). Hemispheric asymmetry in dyslexia: Evidence from sentence priming. In S. Sohov (Ed.), Advances in Psychology Research (pp. 19-36). New York: Nova Science Publishers.
  8. Faust, M. (1998). Obtaining evidence of language comprehension from sentence priming. In M. Beeman & C. Chiarello (Eds.), Right hemisphere language comprehension: Perspectives from cognitive neuroscience (pp. 161-185). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

  Papers in peer-reviewed journals

   

  1. Marron, T. R., and M. Faust. “Measuring Spontaneous Processes in Creativity Research.” Current Opinion in Behavioral Sciences 27 (2019): 64–70.
  2. Kenett, Y. N., and M. Faust. “A Semantic Network Cartography of the Creative Mind.” Trends in Cognitive Sciences, 2019.
  3. Benedek, M., R. Jung, and O. Vartanian. “The Neural Bases of Creativity and Intelligence: Common Ground and Differences.” Neuropsychologia 118 (PA), 2018, 1–
  4. Marron, T. R., and M. Faust. “15 Free Association, Divergent Thinking, and Creativity: Cognitive and Neural Perspectives.” The Cambridge Handbook of the Neuroscience of Creativity 261 (2018).
  5. Shintel, H., and M. Faust. “Warming Up the Language Engines: Short-Term Second Language Use Increases Subsequent Fluency.” Frontiers in Communication 3 (2018): 32–32.
  6. Shintel, H., & Faust, M (in press). Warming up the language engines: Short term second language use increases subsequent fluency. Frontiers in Communication
  7. Stephan, E., Faust, M., & Borodkin, K. (2018). The role of psychological distancing in appreciation of art: Can native vs foreign language context affect responses to abstract and representational paintings? Acta Psychologica, 186, 71-80.
  8. Kenett, Y. N., Gold, R., & Faust, M. (2018). Metaphor comprehension in low and high creative individuals. Frontiers in Psychology-Cognitive Science, 9 (482)
  9. Marron, T., Lerner, Y., Berant, E., Kinreich, S., Shapira-Lichter, I., Hendler, T., & Faust, M. (in press). Chain Free Association, Creativity, and the Default Mode Network. Neuropsychologia.
  10. Patael, S., Borodkin, K., & Faust, M. (2018). Developmental changes in hemispheric processing of ambiguous words during adolescence. Journal of Neurolinguistics, 47, 50-58.
  11. Kenett, Y. N., Levy, O., Kenett, D. Y., Stanley, H. E., Faust, M., & Havlin, S. (in press). Flexibility of thought in creative individuals: A percolation analysis. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA.
  12. Borodkin, K., Maliniak, O., & Faust M. (2017). Exploring the nature of phonological weakness in low proficiency second language learners. Learning and Individual Differences, 57, 133-140. DOI: 10,1016/j.lindif.2017.04.005.
  13. Kenett, Y. N., Levy, E,. Anaki, D., & Faust, M. (2017). The semantic distance task: Quantifying semantic distance with semantic network path length. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. DOI: 10.1037/xlm0000391.
  14. Benedek, M., Kenett, Y. N., Umdasch, K., Anaki, D., Faust, M., & Neubauer, A. (2017). How semantic memory structure and intelligence contribute to creative thought: A network science approach. Thinking & Reasoning, 23(2), 158-183. DOI: 10.1080/13546783.2016.1278034.
  15. Borodkin, K., Kenett, Y. N., Faust, M., & Mashal, N. (2016). When pumpkin is closer to onion than squash: The structure of the second language lexicon. Cognition, 156, 60-70. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cognition.2016.07.014.
  16. Kenett, Y. N., Beaty, R. E., Silvia, P. J., Anaki, D., & Faust, M. (2016). Structure and flexibility: Investigating the relation between the structure of the mental lexicon, fluid intelligence and creative achievement. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 10(4), 377-388. DOI: http://dx.doi.org/10.1037/aca0000056.
  17. Kenett, Y. N., Gold, R., & Faust, M. (2016). The hyper-modular associative mind: A computational analysis of associative responses of persons with Asperger Syndrome. Language and Speech, 59(3), 297-3 DOI: 10.1177/0023830915589397
  18. Mashal, N., Borodkin, K., Maliniak, O., & Faust, M. (2015). Hemispheric involvement in native and non-native comprehension of conventional metaphors. Journal of Neurolinguistics, 35, 96-108.
  19. Shai, S., Kenett, D. Y., Kenett, Y. N., Faust, M., Dobson, S., & Havlin, S. (2015). Critical tipping point distinguishing two types of transitions in modular network structure. Physics Review E., 92(6). DOI: 10.1103/PhysRevE.92.062805.
  20. Kenett, Y. N., Anaki, D., & Faust, M. (2015). Processing of unconventional stimuli requires the recruitment of the non-specialized hemisphere. Frontiers in Human Neuroscience, 9:32. DOI: 10.3389/fnhum.2015.00032.
  21. Zeev-Wolf, M., Faust, M., Levkovitz, Y., Harpaz, Y., & Goldstein, A. (2015). Magnetoencephalographic evidence of early right hemisphere over-activation during metaphor comprehension in schizophrenia. Psychophysiology. DOI: 10.1111/psyp.12408.
  22. Shai, S., Kenett, D. Y., Kenett, Y. N., Faust, M., Dobson, S., & Havlin, S. (2014). Resilience of complex modular networks. ArXiv preprint, arXiv:1404.4748.
  23. Faust, M., & Kenett, Y. N. (2014). Rigidity, chaos, and integration: Hemispheric interaction and individual differences in metaphoric comprehension. Frontiers in Human Neuroscience, 8:511. doi: 10.3389/fnhum.2014.00511.
  24. Kenett, Y. N., Anaki, D., & Faust, M. (2014). Investigating the structure of semantic networks in low and high creative persons. Frontiers in Human Neuroscience. 8:407. doi: 10.3389/fnhum.2014.00407
  25. Zeev-Wolf, M., Goldstein, A., Levkovitz, Y., & Faust, M. (2014). Fine-coarse semantic processing in schizophrenia: A reversed pattern of hemispheric dominance. Neuropsychologia, 56, 119-128
  26. Borodkin, K., & Faust, M. (2014). Native language phonological skills in low-proficiency second language learners. Language Learning, 64(1), 132-159.
  27. Borodkin, K., & Faust, M. (2014). Naming abilities in low proficiency second language learners. Journal of Learning Disabilities, 47, 237-253.
  28. Kenett, Y. N., Wechsler-Kashi, D., Kenett, D. Y., Schwartz, R. G., Ben-Jacob, E., & Faust, M. (2013). Semantic organization in children with cochlear implants: Computational analysis of verbal fluency. Frontiers in Psychological Science, 4(543). DOI: 10.3389/fpsyg.2013.543.
  29. Subramaniam, K., Beeman, M., Faust, M., & Mashal, N. (2013). Positively valenced stimuli facilitate creative novel metaphoric processes by enhancing medial prefrontal cortical (mPFC) activation. Frontiers in Psychological Science, 4(211). DOI: 10.3389/fpsyg.2013.00211.
  30. Borodkin, K., & Faust, M. (2013). Tip of the tongue states (TOT) and cross-linguistic transfer. Bilingualism: Language and Cognition, 16(4), 914-923.
  31. Faust, M., Ben-Artzi, E., & Vardi, N. (2012). Semantic processing in native and  second language: Evidence from hemispheric differences in fine and coarse  semantic coding. Brain and Language, 123(3), 228-233.
  32. Goldstein, A., Arzouan, Y., & Faust, M. (2012). Killing a novel metaphor and  reviving a dead one: ERP correlates of metaphor conventionalization. Brain and Language, 123(2), 137-142.
  33. Subramaniam, K., Beeman, M., Faust, M., & Mashal, N. (2012).The Repetition Paradigm: Enhancement of novel metaphors and suppression of conventional metaphors in the left inferior parietal lobe. Neuropsychologia, 50(12), 2705-2719.
  34. Gold, R., & Faust, M. (2012). Metaphor comprehension in persons with Asperger syndrome: systemized versus non-systemized semantic processing. Metaphor and Symbol, 27(1), 55-69.
  35. Faust, M. & Kandelshine-Waldman. O. (2011). The Effects of Different Approaches to Reading Instruction on Letter Detection Tasks in Normally Achieving and Low Achieving Readers. Reading and Writing, 24 (5), 545- 566.
  36. Gold, R., Ben-Artzi, E., & Faust, M. (2011). Novel Metaphors and Verbal Creativity: The Role of the Right Hemisphere. Laterality: Asymmetries of Body, Brain, and Cognition, 17(5), 602-614.
  37. Kenett, Y. N., Kenett, D. Y., Ben-Jacob, E., & Faust, M. (2011). Global and local features of the semantic networks: Evidence from the Hebrew Mental Lexicon. PLoS ONE, 6(8): e23912. doi:10.1371/journal.pone.0023912.
  38. Jacoby, H., Goldstein, A., & Faust, M. (2011). Electrophysiological correlates of speech perception mechanisms and individual differences in second language attainment. Psychophysiology, 48 (11), 1517-1531.
  39. Arzouan, Y., Salomon, S., Faust, M., & Goldstein, A. (2011). Big words, halved brains and small worlds: Using network properties to study functional activity in language comprehension. PLoS ONE, 6(4): e19345. doi:10.1371/journal.pone.0019345.
  40. Gold, R., Faust, M., & Goldstein, A. (2010). Semantic Integration during Metaphor Comprehension in Asperger Syndrome. Brain & Language, 113, 124-134.
  41. Mashal, N., & Faust, M. (2010). The effects of metaphoricity and presentation style on brain activation during text comprehension. Metaphor & Symbol, 25, 19-33.
  42. Gold, R., & Faust, M. (2010). Right Hemisphere Dysfunction and Metaphor Comprehension in Young Adults with Asperger Syndrome. Journal of Autism and Developmental Disorders, 40(7), 800-811.
  43. Mashal, N., & Faust, M. (2009). Convenionalization of novel metaphors: A shift in hemispheric asymmetry. Laterality, 27, 1-17.
  44. Mashal, N., Faust, M., Hendler, T., & Jung-Beeman, M. (2009). An fMRI study of processing novel metaphors. Laterality, 14, 30-54.
  45. Ben-Artzi, E., Faust, M., & Moeller, E. (2009). Hemispheric Asymmetries in discourse processing: Evidence from false memories for lists and texts. Neuropsychologia, 47, 430-438.
  46. Mashal, N., Faust, M., Hendler, T., & Jung-Beeman, M. (2008). Hemispheric differences in processing the literal interpretation of idioms: Converging evidence from behavioral and fMRI studies. Cortex, 44, 848-860.
  47. Faust, M., Ben-Artzi, E., & Harel, I. (2008). Hemispheric asymmetries in semantic processing: Evidence from false memories for ambiguous words. Brain & Language, 105, 220-228.
  48. Pobric, G., Mashal, N., Faust, M., & Lavidor, M. (2008). The role of the right cerebral hemisphere in processing novel metaphoric expressions: A TMS study. Journal of Cognitive Neuroscience, 20, 170-181.
  49. Mashal, N., Faust, M., Hendler, T., & Jung-Beeman, M. (2008). Hemispheric differences in processing the literal interpretation of idioms: Converging evidence from behavioral and fMRI studies. Cortex, 44, 848-860.
  50. Mashal, N., & Faust, M. (2008). Right Hemisphere Sensitivity to Novel Metaphoric Relations: Application of the Signal Detection Theory. Brain & Language, 104, 103-112.
  51. Ram-Tsur, R., Faust, M. & Zivotofsky, A. Z. (2008). Poor performance on serial visual tasks in persons with reading disabilities: Impaired working memory? Journal of Learning disabilities, 41(5), 437-450.
  52. Arzouan, Y., Goldstein, A., & Faust, M. (2007). Brainwaves are stethoscopes: ERP correlates of novel metaphor comprehension. Brain Research, 1160, 69-81.
  53. Arzouan, Y., Goldstein, A., & Faust, M. (2007). Dynamics of hemispheric activity during metaphor comprehension: Electrophysiological measures. Neuroimage, 38, 222-231.
  54. Ben-Yitzhak, E., Babkoff, H., & Faust, M. (2007). Event related potential (ERPs) and behavioral measurements to verbal stimulation of visual fields. Cortex, 43, 511-523.
  55. Mashal, N., Faust, M., Hendler, T., & Jung-Beeman, M. (2007). An fMRI investigation of the neural correlates underlying the processing of novel metaphoric expressions. Brain & Language, 100, 111-122.
  56. Ramon, D., Doron, Y., & Faust, M. (2007). Categorization and affect: Evidence for inter-hemispheric interaction. Brain & Cognition, 63, 296-303.
  57. Faust, M., & Mashal, N. (2007). The role of the right cerebral hemisphere in processing novel metaphoric expressions taken from poetry: A divided visual field study. Neuropsychologia, 45, 860-870.
  58. Ram-Tsur, R., Faust, M., Caspi, A., Gordon, C. R., & Zivotofsky, A. Z. (2006). Double-Step Paradigm. Investigative. Ophtalmology and Visual Science, 47, 4401-4409.
  59. Ram-Tsur, R., Faust, M. & Zivotofsky, A. Z. (2006). Sequential processing deficits of reading disabled persons is independent of interstimulus interval. Vision Research, 46, 3949-3960.
  60. Faust, M., Barak, O., & Chiarello, C. (2006). The effects of multiple script priming on word recognition by the two Cerebral hemispheres: Implications for discourse processing. Brain & Language, 99, 247-257.
  61. Mashal, N., Faust, M., & Hendler, T. (2005). The role of the right hemisphere in processing nonsalient metaphorical meanings: Application of Principal Component Analysis to fMRI data. Neuropsychologia, 43, 2084-2100.
  62. Faust, M., Kravetz, S., & Nativ, O. (2004). The representation of aspects of the self in the two cerebral hemispheres. Personality and Individual Differences, 13, 607-619.
  63. Faust, M., & Lavidor, M.(2003). Semantically convergent and semantically divergent priming in the cerebral hemispheres: Lexical Decision and Semantic Judgement. Cognitive Brain Research, 17, 585-597.
  64. Faust, M., Bar-Lev, A., & Chiarello, C. (2003). Sentence priming effects in the two cerebral hemispheres: Influences of lexical relatedness, word order and sentence anomaly. Neuropsychologia, 41, 480-492.
  65. Faust, M., & Sharfstein-Friedman, S. (2003). Naming difficulties in Adolescents with dyslexia: Application of the tip of the tongue paradigm. Brain & Cognition, 53, 211-217.
  66. Faust, M., Dimitrovsky, L., & Schacht, T. (2003). Naming difficulties in children with dyslexia: Application of the tip of the tongue paradigm. Journal of Learning Disabilities, 36, 203-216.
  67. Faust, M., Kravetz, S., & Netzer, E. (2002). The effects of sentence context on the processing of unambiguous words by the two cerebral hemispheres. Brain & Language, 80, 438-448.
  68. Faust. M., & Kahana, A. (2002). Priming summation in the cerebral hemispheres: Evidence from semantically convergent and semantically divergent primes. Neuropsychologia, 40, 892-901.
  69. Kravetz, S., Faust,, M. & Dasberg, I. (2002). Mental Health: Reports of health providers and health consumers. Psychiatric Rehabilitation Journal, 25, 388-397.
  70. Chiarello, C., Liu, S., & Faust, M. (2001). Bihemispheric sensitivity to sentence anomaly. Neuropsychologia, 39, 1451-1463.
  71. Kravetz, S., Faust, M., & Shalit, M. (2001). Health of men with a mental disorder or brain injury: Wives’ labeling and husband’s perceived control. Rehabilitation Psychologly, 46, 436-451.
  72. Lavidor, M., Babkoff, H., & Faust, M. (2001). Analysis of standard and nonstandard visual word format in the two hemifields. Neuropsychologia, 39, 430-439.
  73. Faust, M., Babkoff, H., & Avidor-Reiss, I. (2000). Sentence and word shape as co-primes for target words presented in the two visual hemifields. Brain & Language, 73, 50-61.
  74. Faust, M., Silber, A., & Kaniel, S. (2001). Evidence from sentence priming for an atypical language organization in the brain of dyslexic males. Laterality, 6, 39-56.
  75. Faust, M., & Weisper, S. (2000). Understanding metaphors in the two cerebral hemispheres. Brain & Cognition, 43, 186-191.
  76. Kravetz, S., Faust, M., & David, M. (2000). Accepting the mental illness label, percieved control over the illness, and rehabilitation outcome. Psychiatric Rehabilitation, 23, 324-332.
  77. Chiarello, C., Liu, S., & Faust, M. (1999). Cerebral asymmetries in sentence priming and the influence of semantic anomaly. Brain & Cognition, 40, 75-79.
  78. Faust, M., & Chiarello, C. (1998b). Sentence context and language ambiguity resolution by the two hemispheres. Neuropsychologia, 36, 827-835.
  79. Kravetz, S., Faust, M., Lipshitz, S., & Shalhav, S. (1999). Learning disability, interpersonal understanding, and social behavior in the classroom. Journal of Learning Disabilities, 32, 248-255.
  80. Kravetz, S., Faust, M., & Edelman, A. (1998). Dimensions of schizotypy and lexical decision in the two hemispheres. Personality and Individual Differences, 25, 857-871.
  81. Faust, M., & Chiarello, C. (1998a). Constraints on sentence priming in the cerebral hemispheres: Effects of intervening words in sentences and lists. Brain & Language, 62, 219-236.
  82. Anaki, D., Faust, M., & Kravetz, S. (1998). Cerebral hemispheric asymmetry in processing lexical metaphors. Neuropsychologia, 36, 353-362.
  83. Faust, M., & Kravetz, S. (1998). The effects of sentence constraint on lexical decision by the two cerebral hemispheres. Brain & Language, 62, 149-162.
  84. Faust, M., Dimitrovsky, L. & Davidi, S. (1997). Naming problems in language-disabled children: Preliminary findings with the application of the tip-of-the-tongue paradigm. Journal of Language, Speech and Hearing Research, 40, 1026-1036.
  85. Faust, M., & Babkoff, H. (1997). Script as a priming stimulus for lexical decisions with visual hemifield stimulation. Brain & Language, 57, 423-437.
  86. Babkoff, H., Faust, M., & Lavidor, M. (1997). Lexical decision, visual hemifield, and angle of orientation. Neuropsychologia, 35,487-496.
  87. Faust, M., Babkoff, H., & Kravetz, S. (1995). Linguistic processes inthe two cerebral hemispheres: Implications for modularity versus interactionism. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 17, 171-192.
  88. Faust, M., Kravetz, S., & Babkoff, H. (1993). Hemispheric differences or reading habits: Evidence from sentence reading in Hebrew. Brain & Language, 44, 254-263.
  89. Faust, M., Kravetz, S., & Babkoff, H. (1993). Hemisphericity and top-down processing of language. Brain & Language, 44, 1-18.
  90. Babkoff, H., & Faust, M. (1988). Lexical decision and visual hemifields: An examination of the RT-accuracy relationship. Neuropsychologia, 16, 711-726.

   

  Papers under review (peer-reviewed journals)

  1. Lee, S. -A., Kenett, Y. N., Lam, M., Collinson, S. L., Chen, E. Y. H., Keefe, R. S. E., Faust, M., & Lee, J. (under review). The structure of the animal category in persons with schizophrenia: A network science approach.

  Papers in preparation

  1. Borodkin, K., Livny-Ezer, A., Tsarfaty, G., & Faust, M. (in preparation). Neural correlates of language proficiency in second language learners: An fMRI study.
  2. Borodkin, K., Mashal, N., & Faust, M. (in preparation). Lateralization of phonological and semantic knowledge in native and non-native language.
  3. Kenett, Y. N., Anaki, D., & Faust, M. (in preparation). Strength and latencies of associative responses generated by low and high creative individuals.
  4. Kenett, Y. N., Anaki, D., & Faust, M. (in preparation). High creative individuals are more tolerant to semantic distance: An ERP study.

   

  תאריך עדכון אחרון : 25/06/2022