נוירוקוגניציה של המודעות והעצמי

The Salomon lab focuses on the cognitive and neural processes underlying perceptual consciousness (i.e. the objects of our experience) and bodily self consciousness (i.e. the subject who is experiencing). We use a combination of virtual reality, physiological signals, psychophysics and neuroimaging (EEG, MEG, fMRI) to study these processes in homo sapiens.

We work both with healthy populations as well as clinical populations showing deficits in self representation (e.g. Schizophrenia & Parkinson's patients). 

תחומי מחקר

שיטות מחקר

תאריך עדכון אחרון : 09/06/2022