שימו לב לשינוי בתנאי הקבלה לתואר ראשון!

שלחו לחבר

תנאי קבלה זמניים התקפים עד לחזרת הבחינה הפסיכומטרית:

לצערנו, עקב מגיפת הקורונה, לא מתקיימות כעת בחינות פסיכומטריות של המרכז הארצי לבחינות והערכה. על מנת לאפשר את המשך הליך הרישום גם לתלמידים חסרי ציון פסיכומטרי, תתאפשר כעת גם קבלה על סמך ציוני בגרות מסויימים. יתקבלו מועמדים העומדים בשני הקריטריונים הבאים:

א. בגרות 5 יח"ל במתמטיקה בציון 85 ומעלה 

וגם

ב. בגרות 5 יח"ל באנגלית בציון 90 ומעלה

מועמדים העומדים בתנאי הקבלה הרגילים או בתנאי הקבלה על פי ציוני בגרות מסויימים המפורטים למעלה יוכלו להתקבל דרך https://www1.biu.ac.il/registration

כמו כן, מועמדים בעלי ציון בגרות משוקלל 108 ומעלה, שכולל 4 יח"ל או יותר במתמטיקה ו5 יח"ל באנגלית, ומכפלת יח"ל מתמטיקה X ציון בגרות מתמטיקה = 320 ומעלה - יוכלו לפנות לועדת חריגים לבחינת נתוניהם.