הנחיות מחלקתיות לקראת הרישום לקורסים תשפ"ד - תואר ראשון

התכנית למדעי המוח מברכת אותכם על קבלתכם ללימודים ומאחלת לכם הצלחה.

להלן מספר הערות חשובות להצלחת הרישום בתוכנת אינ-בר:

 

תכנית הלימודים הינה תכנית מובנית, הכוללת את כל הקורסים שאתם חייבים בהם בתכנית למדעי המוח.

סטודנטים מחוייבים להירשם בכל שנה לכל קורסי החובה המופיעים בתוכנית הלימודים שלהם לשנה זו. קורסי החובה מהווים יחידה אחת שלא ניתנת לפיצול. ככלל, דחיה של קורסי החובה לשנה העוקבת איננה מאושרת.

השנה בה אתם מתחילים את לימודיכם בתכנית היא שנת החוקה המחייבת אתכם. לפיכך יש לשמור את תכנית הלימודים של השנה בה התחלתם ללמוד, בה מופיע פירוט הקורסים.

נא שימרו את תכנית הלימודים לאורך כל התואר כדי לעקוב אחר דרישות הלימודים לצורך מילוי החובות לזכאות בתואר.

 

רשימת הקורסים לתכנית במדעי המוח חד חוגי לפי שנים (א-ג) מופיעה כאן באתר.

לצפיה בתכניות הלימודים של המסלולים הדו-חוגיים השונים, ניתן להיכנס לאתר ולבדוק ב"פירוט המסלולים" את תכנית הלימודים של המסלול הרלוונטי לכם.

 

רישום לשנה א' - מדעי המוח חד חוגי

אשכול קורסי חובה אליו עליכם להרשם יפתח בפניכם. יש להרשם לכל קורסי החובה של שנה א', סמסטר א+ב. אי-רישום לקורס חובה או לקבוצת תרגיל כנדרש יגרור התייחסות אל הקורס כנכשל בסיכום השנתי (ראו "נוהל מעבר משנה א לשנה ב" למטה).

לאחר ההרשמה לאשכול הקורסים של התכנית, יש לשבץ את יתר קורסי החובה, כגון לימודי יסוד, אנגלית ועוד. בנוסף, ישנם שני  קורסי בחירה אשר פתוחים לרישום לשנה א' – פרקים במדעי המוח ב' ופילוסופיה של המדע (קורס שנתי של המחלקה לפילוסופיה). מדובר בקורסי העשרה מצוינים, אולם אין חובה להרשם לקורסים אלו.

אנו ממליצים לא להעמיס על תכנית הלימודים בשנה א'.

לתשומת ליבכם, יש להירשם גם לשעות המחלקתיות לצורך שריון המועד במערכת עבור שיעורי השלמה, בחנים וכו'.

סטודנטים אשר לפי תכנית הלימודים שלהם אמורים ללמוד את הקורס 27-2000 מבוא לתכנות בשפת פייתון בשנה א': קורס זה דורש מחשב נייד לביצוע תרגולי בית ותרגול במפגשי התרגיל.

 

נוהל מעבר משנה א' לשנה ב' בתכנית לתואר ראשון במדעי המוח (חד-חוגי ודו-חוגיים):

הרישום לקורסי שנה ב' במדעי המוח מותנה בהישגי התלמידים בשנה א', באופן הבא:

 1. בראשית שנה א' יש להרשם לכל קורסי החובה של שנה א', על פי רשימת החובות של תכנית הלימודים אליה נרשמתם. לא תאושר פריסת קורסי החובה של שנה א'.
 2. בסיום מועדי א+ב של סמסטר א', תלמידי שנה א' שבגליון הציונים שלהם מופיעים 3 נכשלים* או יותר בקורסי החובה – יזומנו לשיחה עם ראש התכנית כדי לבחון אפשרויות ולהימנע ככל האפשר מסעיף 3. (*ציון חסר בקורס ייחשב כנכשל).
 3. בסיום מועדי א+ב של סמסטר ב', תלמידי שנה א שבגליון הציונים שלהם מופיעים 4 נכשלים* או יותר בקורסי החובה של שנה א' – לא יוכלו להרשם לקורסי שנה ב'. (*ציון חסר בקורס ייחשב כנכשל).
 4. במהלך שנה ב', התלמידים המוזכרים בסעיף 3 יוכלו לחזור ולתקן ציון בקורסים שבהם נכשלו, אך לא יוכלו להרשם או להשתתף בקורסים חדשים (חובה או בחירה). אם יעברו בשנה ב' את כל הקורסים שבהם נכשלו בשנה א' – יוכלו להמשיך בלימודים בשנה שאחריה. הזמן הכולל לתואר במקרה כזה ייתארך ל-4 שנים, כי שנה ב' תוקדש לתיקוני ציון.

מי שיישאר לו ציון נכשל אחד או יותר בסוף שנה ב' (שהוקדשה לתיקוני ציון) – לא יוכל להמשיך בלימודים בתכנית.

 

רישום לשנים ב' ו-ג' - מדעי המוח חד חוגי

תכנית הלימודים לשנה ב' ו-ג' מבוססת על בחירת מגמה – ביולוגית או התנהגותית (קוגניטיבית). הבחירה במגמה תתבצע במסך הראשון בשלבי הרישום באינ-בר. במקביל, אנא הודיעו על המגמה שבה בחרתם לרכזת התכנית, במייל: Brain.science@biu.ac.il

סטודנטים שעולים לשנה ב' ו-ג' יערכו לעצמם טיוטת מערכת שעות לסמסטר א' + ב' במגמה שאליה נרשמו.

בשנה ג' יש לבחור סמינריון בהתאם למגמה בה בחרתם (כלומר, אם בחרתם במגמה ביולוגית, יש להרשם לסמינריון של המגמה הביולוגית. אם בחרתם במגמה ההתנהגותית, הרשמו לסמינריון של המגמה ההתנהגותית).
שימו לב שבמגמה ההתנהגותית ישנם שני סמינריונים שהם חובה לשנה ג' - קורס 27-405 סמינריון התנהגותי וקורס 27-4470 סמינריון במדעי המעצב הקוגניטיביים.

את קורסי הבחירה הנדרשים לצורך השלמת 76 נקודות זכות לתואר החד חוגי ניתן לקחת במהלך השנים ב' וג'.

 

כל התלמידים הלומדים לתואר ראשון במדעי המוח במסלול החד חוגי נדרשים לצבור סה"כ 76 נקודות זכות (נק"ז*) להשלמת התואר (לא כולל יהדות ולא כולל קורסים באנגלית).

 

חישוב מספר הנקודות הוא על אחריות הסטודנט/ית!

*1 נק"ז = 1 שעה שנתית (ש"ש) = 2 שעות סמסטריאליות (ש"ס)

 

כפי שתראו בתכנית הלימודים, מלבד הקורסים העיוניים, שנים ב+ג כוללות גם מעבדות הוראה. עבור המעבדות עליכם להצטייד בחלוק לבן וציוד נוסף, בהתאם לדרישות המעבדה.

 

פרקטיקום מעבדה מתקדמת (שנה ג')

מדובר בפרוייקט מחקר בהיקף של 60 – 80 שעות המזכה את הלומדים ב-2 נק"ז. עליכם לסיים את הפרקטיקום במהלך שנה ג' ולקבל עליו ציון עד סוף שנת הלימודים השלישית. תלמידי שנה ב' מצטיינים (ממוצע ציונים מ-90 ומעלה) מוזמנים לבצע פרקטיקום כבר בשנה ב' באישור המרצים האחראים לפרקטיקום. הפרקטיקום יתבצע תחת הנחייה של חוקר או חוקרת מבין חברי המרכז לחקר המוח. רשימת חוקרים נמצאת באתר המרכז:  https://gondabrain.biu.ac.il/faculty. מומלץ להתחיל לחפש מנחה לפרקטיקום עוד לפני תחילת שנה ג'.

הנחיות מפורטות לביצוע הפרקטיקום ניתן למצוא באתר

תלמידים בדו חוגי מוח-פסיכולוגיה + בדו חוגי מוח-מדעי החיים: תכנית הלימודים מגדירה כי יתבצע פרקטיקום בתכנית למדעי המוח ובנוסף יתבצע פרקטיקום במחלקה לפסיכולוגיה/פרויקט במדעי החיים. מדובר בשני פרויקטים נפרדים. לא ניתן לאחד את הפרויקטים. ההנחיות לפרקטיקום במדעי המוח כמצוין למעלה.

 

מסלולים דו-חוגיים (מדעי המחשב/ פיזיקה/ בלשנות/ פילוסופיה/ פסיכולוגיה/ מדעי החיים):

יש להירשם לכל קורסי החובה המופיעים באינ-בר בהתאם לתכנית הלימודים של המסלול הנלמד.

תכנית הלימודים המנחה הינה תכנית הלימודים של השנה בה התחלתם את הלימודים (שנת חוקה).

 

על כלל הסטודנטים בכל השנים ובכל המסלולים בתכנית לבצע רישום לשעות מחלקה.

לתשומת לבכם - ייתכנו עדיין שינויים בימים ובשעות הקורסים המתפרסמים במערכת.

 

חידושים בתכנית הלימודים ודגשים לשנת תשפ"ג: 

קורסי בחירה:

השנה ישנם שני קורסי בחירה שהמקומות הפנויים בהם מוגבלים, ולכן ההרשמה תתבצע דרך המחלקה.
סטודנט שמעוניין להירשם לאחד מהקורסים האלו ישלח מייל למחלקה עם בקשה לרישום.
ההרשמה לשני הקורסים מיועדת לסטודנטים בשנה ג' בלבד, ושניהם מתקיימים באנגלית.

 • 27-5023  Advanced Topics in Neurophysiology - חמוטל סלובין ודנה כהן;
  סמסטר ב', יום ב' 12:00-14:00 + יום ה' 14:00-16:00, 2 נק"ז.
  ההרשמה לקורס זה מותנית בממוצע ציונים של 90 ומעלה.
  * שימו לב שכחלק מדרישות הקורס יהיה על הסטודנטים להעביר כ-2 הרצאות באנגלית.
 • 27-613   Cognitive and Brain Research in the 21 Century - ודים אקסלרוד;
  סמסטר א', יום א' 10:00-12:00, 1 נק"ז.

כמו כן, סטודנטים שמעוניינים לקחת את קורס הבחירה 83-679 "מיפוי תפקודי של המוח", יפנו אלינו במייל ואנחנו נרכז את הרשימה ונעביר לפקולטה להנדסה. גם קורס זה מוגבל לשנה ג' ויש בו מספר מקומות מוגבל.

 

סטודנטים במסלול הדו חוגי מדעי המוח – מדעי המחשב - בשנה ב': 

שימו לב שהקורס בגנטיקה, שבתוכנית הלימודים של שנת החוקה תשפ"ג מופיע בשנה ב', ילמד החל משנת לימודים זו (תשפ"ד) בשנה ג'.

אשכולות הלימודים שלכם השתנו בהתאם.

 

מדיניות התכנית למדעי המוח בנוגע למקוריות טקסטים

כל טקסט שיוגש במהלך התואר, כתרגיל, עבודה, מבחן או מטלה אחרת, יהיה טקסט מקורי שנכתב על ידי מי שמגיש את המטלה. אין להעתיק טקסט מכל מקור חיצוני לתוך העבודה, כולל מאמרים מדעיים, אתרי אינטרנט, פרזנטציות של מרצים או כל מקור שאינו יצירה עצמאית של מגיש המטלה. העתקת טקסט, גם בתוספת ציון המקור, מהווה הפרת זכויות היוצרים ואינה מתקבלת כיצירה מקורית. גם אם הטקסט נערך קלות – הוא איננו מקורי. יש לבסס את הטקסט המקורי שכתבתם בעצמכם על מספר מקורות, ולציין את המקורות ברשימה מפורטת על פי כללי הציטוט. העתקה ממקורות חיצוניים (פלגיאריזם) היא עבירה על תקנון המשמעת של האוניברסיטה. במקרה של העתקה הטיפול יועבר לועדת המשמעת של האוניברסיטה.

חובת רישום לקורסים באנגלית

בהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה, כל הסטודנטים בישראל המתחילים את לימודיהם לתואר ראשון החל משנה"ל תשפ"ב, חייבים במהלך לימודיהם (לאו דווקא בשנה הראשונה, כמובן) לסיים שני קורסים באנגלית כתנאי לקבלת התואר.

הפרטים המלאים נמצאים באתר האוניברסיטה.

התוכנית לתואר ראשון במדעי המוח מציעה השנה את שני הקורסים הבאים בשפה האנגלית:

 • קורס הבחירה "תנועות עיניים" (27-456) 
 • קורס הבחירה  "הפרעות ומחלות עצביות" (27-463) 

כמו כן, כל קורסי הבחירה לתואר ראשון ששייכים לתארים מתקדמים במדעי המוח נלמדים באנגלית. תוכלו למצוא אותם ברשימת קורסי הבחירה שבאתר.