שנת השלמות לתואר שני ושלישי במדעי המוח

מי מועמד לשנת השלמות

מועמדים המבקשים להתקבל לתוכנית לתארים מתקדמים במרכז לחקר המוח ולא מגיעים מהרקע האקדמי הנדרש, רשאים להגיש מועמדותם לשנת השלמות בתוכנית.

רשאים להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון ו/או שני מהתחומים הבאים:

  • אופטומטריה
  • רדיולוגיה
  • מדעי הרפואה
  • קוגניציה
  • פילוסופיה
  • בלשנות
  • פיזיותרפיה
  • הפרעות בתקשורת
  • ריפוי בעיסוק

ועדת הקבלה של המרכז לחקר המוח תקבע עבור כל מועמד באופן פרטני את מכסת ומגוון קורסי ההשלמה הנדרשים.

שנת ההשלמות תימשך שנה אקדמית אחת.

הממוצע הנדרש בכדי לסיים את שנת ההשלמות ולהתקבל לתוכנית לחקר המוח הינו 88.

במסגרת שנת ההשלמה לא תהיה זכאות לפטור משכר לימוד ולא מלגת קיום.

רשימת קורסים ללימוד

תוכנית הלימודים לשנת השלמות במדעי המוח מותאמת אישית לכל סטודנט, על בסיס הרקע האקדמי שלו והעניין המדעי. הסטודנטים ישלימו  את הקורסים בהתאם לרקע האקדמי הספציפי שלהם על סמך החלטת ועדת הקבלה מתוך הקורסים הבאים:

מקבץ ביולוגי

ביולוגיה של התא

נוירופיזיולוגיה של מערכות

נוירופיזיולוגיה תאית

נוירואנטומיה א'

מקבץ חישובי

חדו"'א למדעי המוח

חדו"א למדעי המוח (תרגיל)

אלגברה ליניארית

אלגברה ליניארית למדעי המוח (תרגיל)

מבוא להסתברות

מבוא להסתברות (תרגיל)

מבוא לסטטיסטיקה

מבוא לסטטיסטיקה (תרגיל)

משוואות דיפרנציאליות למדעי המוח

משוואות דיפרנציאליות למדעי המוח (תרגיל)

עיבוד אותות

עיבוד אותות (תרגיל)

מבוא לתכנות בשפת פייתון

מבוא לתכנות בשפת פייתון (תרגיל)

מקבץ כללי

סמינריון מדעי במדעי המוח