התוכנית לחילופי סטודנטים - תואר ראשון

התוכנית לחילופי סטודנטים

התוכנית לחילופי סטודנטים מאפשרת ללמוד למשך סמסטר באחד מהמוסדות האקדמיים המובילים בחו"ל, להרחיב אופקים וליצור קשרים חברתיים ואקדמיים. הלימודים מתקיימים תוך הכרה אקדמית בקורסים הנלמדים בחו”ל וללא תשלום שכר לימוד למוסד המארח.

הלימודים במסגרת התוכנית לחילופי סטודנטים יתאפשרו בתוכנית לתואר ראשון במדעי המוח בשנה השלישית לתואר הראשון, בסמסטר ב'.

תנאים להגשת מועמדות: 

  • ממוצע ציונים 90 ומעלה
  • ללא ציוני "נכשל"
  • עמידה בלוחות זמנים אקדמיים של תוכנית הלימודים לתואר מדעי המוח מורחב
  • מכתב המלצה
  • פטור מאנגלית
  • העדר עבירות משמעת

 

תהליך הגשת המועמדות

את ההרשמה הראשונית לתוכנית חילופי הסטודנטים יש לבצע באתר של בית הספר הבינלאומי.

 

מידע והרשמה לתוכנית לחילופי סטודנטים במסגרת ביה"ס הבינלאומי

 

כפי שמצויין לעיל, שניים מתנאי הסף ליציאה לתוכנית לחילופי סטודנטים הם ממוצע ציונים 90 ומעלה וציונים עוברים בכל הקורסים - סטודנטים עם ציונים חסרים או נכשלים לא יוכלו להשתתף בתוכנית.

בשל כך, רק לאחר עדכון כל הציונים הסופיים של שנה ב' בתואר, ניתן יהיה לעבור לשלב ב' של הרישום, שבו נדרשת גם המלצה ופגישה עם ראש התוכנית.

בפגישה זו יוכלו הסטודנטים/יות להציג אילו קורסים הם מצאו כחלופה לקורסים המתקיימים בקמפוס בסמסטר ב', שאותם הם צריכים לקחת בכדי לסיים את התואר.

מציאת קורסים חלופיים היא באחריות הסטודנטים שמעוניינים להשתתף בתוכנית, ובאישור סופי של ראש התוכנית לתואר ראשון במדעי המוח.

 

אישורים סופיים

אישור סופי של הבקשה כרוך גם בהתכנות והיערכות מבחינת תאריכי הבחינות של הקורסים בסמסטר א' של שנה ג'.

שימו לב כי סמסטר ב' באירופה מתחיל מוקדם יותר מאשר בארץ, כלומר בחודש פברואר, שבו עוד מתקיימים מבחנים באוניברסיטת בר-אילן.

משמעות הדבר הינה כי יציאה לחילופי הסטודנטים בסמסטר ב׳ תשפ"ד אפשרית רק עבור סטודנטים שיוכלו לסיים את הבחינות עד השבוע הראשון של פברואר.

לחילופין, הסטודנטים יכולים גם למצוא מוסדות לימוד בחו״ל המתחילים את הסמסטר בתאריכים החופפים לאלו בבר-אילן.

מידע זה מעודכן גם הוא באתר חילופי הסטודנטים. למידע נוסף, ניתן לצפות בסרטון הבא - הקלטה של פגישת זום שנערכה להסברת התוכנית.