תואר ראשון (B.Sc.) דו חוגי - מדעי המוח ופילוסופיה

גישות פילוסופיות לחקר מוח ותודעה אנושית עוסקות בקשר בין הגוף, מערכת ביולוגית, והmind, התודעה. האם ניתן לעשות רדוקציה של סך התחושות והחוויות הנפשיות שלנו לדגמי פעילות נוירונלית במוח האנושי? הפרספקטיבה הפילוסופית דנה בשאלות מעין אלו תוך שימוש בכלים לוגיים ותאורטיים. מדעי המוח הניסיוניים מציעים סוג אחר של מחקר, שבו השערות מדעיות מתורגמות לניסויים ולמדידות אקספרימנטליות, והתשובות מתקבלות על ידי הסקה סטטיסטית מבוססת נתונים. התובנות מתחום הפילוסופיה ועקרונות החשיבה הביקורתית מחדדות שאלות תאורטיות ואמפיריות בדבר תפיסת העצמי והאחר, תאוריות של תודעה (consciousness), סמנטיקה וחשיבה פורמלית. ההנחה שעומדת ביסודה של התכנית הזו היא שחשיבה חדה יותר בעלת מוטיבציה תיאורטית פילוסופית מייצרת מדע טוב יותר, בפרט בתחומי עיסוק שנוגעים בבסיס המוחי של תודעה, תפיסה ומשמעות. התואר הדו ראשי במדעי המוח ובפילוסופיה מספק לתלמידיו בסיס רחב ועומק מחקרי בכל אחד מתחומי הידע האלו באופן מובנה המאפשר סינרגיה בין התחומים.

תכנית הלימודים בתואר הדו חוגי במדעי המוח ופילוסופיה

תכנית הלימודים משלבת מבואות וקורסי חובה במדעי המוח (חדו"א, סטטיסטיקה, פיזיקה, כימיה, נוירופיזיולוגיה תאית, נוירואנטומיה ועוד) יחד עם קורסי מבוא וקורסים מתקדמים בפילוסופיה (לוגיקה, חשיבה ביקורתית, גוף ונפש, תורת ההכרה, פילוסופיה של המדע ועוד). הסטודנטים יכולים להשתלב במעבדות ובקבוצות מחקר כבר בשנתם השניה בתכנית. התכנית משלבת התנסות מעשית במעבדות במדעי המוח. קורסי בחירה וסמינריונים בפילוסופיה ובמדעי המוח משלימים את התכנית ומקנים עומק מחקרי וקריאה ביקורתית של הספרות המדעית העדכנית בשני התחומים.

פירוט הקורסים

המשך לימודים מתקדמים לתלמידי התואר הדו חוגי במדעי המוח ופילוסופיה

התואר הדו חוגי במדעי המוח ופילוסופיה מאפשר לבוגריו המשך לימודים מתקדמים בחקר המוח ובפילוסופיה.

 

לקבלת מידע נוסף:

Phone number טל: 03-5317795
Email Icon Brain.science@biu.ac.il