תואר ראשון (B.Sc.) דו חוגי - מדעי המוח ובלשנות

היכולת האנושית לתקשר באמצעות שפה דבורה וכתובה מהווה את אחד מההישגים הקוגניטיביים המורכבים ביותר של המוח האנושי. באמצעות אוסף סופי של מילים ומבנים לשוניים, המוח האנושי מסוגל ליצור ולהבין משפטים שמעולם לא נחשף אליהם ('פיל ורוד ובידו מטריה שחורה עמד על ענן') ואף לייצר מילים חדשות (למשל המילים 'לגגל' ו'להסתמס', שהן ילידות המאה העשרים ואחת). הבלשנות המודרנית עוסקת במיפוי תופעות אוניברסאליות שמאפיינות את הידע הלשוני האנושי, ומספקת בסיס תיאורטי עשיר לצורך ניתוח מבנה ומשמעות שפתיים. תחומי מחקר חדשים כגון פסיכו-בלשנות ונוירו-בלשנות נוצרו על מנת להבין את המנגנונים הקוגניטיביים והמוחיים שעומדים בבסיסה של היכולת השפתית האנושית. הבנה מעמיקה של הבסיס הקוגניטיבי והמוחי של שפה משלבת ידע תאורטי מתחום הבלשנות יחד עם שיטות מחקר ותובנות שנרכשו במדעים הקוגניטיביים ובמדעי המוח. התואר הדו ראשי במדעי המוח ובבלשנות מספק לתלמידיו בסיס רחב ועומק מחקרי בכל אחד מתחומי הידע האלו באופן מובנה המאפשר סינרגיה בין התחומים.

תכנית הלימודים בתואר הדו חוגי במדעי המוח ובלשנות

תכנית הלימודים משלבת מבואות וקורסי חובה במדעי המוח (חדו"א, סטטיסטיקה, פיזיקה, כימיה, נוירופיזיולוגיה תאית, נוירואנטומיה ועוד) יחד עם קורסי מבוא וקורסים מתקדמים בבלשנות תיאורטית (תחביר, פונולוגיה ומורפולוגיה, סמנטיקה) ובבלשנות יישומית וקלינית (פסיכו-בלשנות, נוירו-בלשנות, התפתחות שפה). הסטודנטים יכולים להשתלב במעבדות ובקבוצות מחקר בבלשנות ובמרכז גונדה לחקר המוח כבר בשנתם השניה בתכנית. התכנית משלבת התנסות מעשית במעבדות במדעי המוח ובסמינריונים מעשיים ותיאורטיים בבלשנות. קורסי בחירה בבלשנות ובמדעי המוח משלימים את התכנית ומקנים עומק מחקרי וקריאה ביקורתית של הספרות המדעית העדכנית בשני התחומים.

פירוט הקורסים

המשך לימודים מתקדמים לתלמידי התואר הדו חוגי במדעי המוח ובלשנות

התואר הדו ראשי במדעי המוח ובלשנות מאפשר לבוגריו המשך לימודים מתקדמים בחקר המוח ובבלשנות, ובפרט בתכנית 'בלשנות במחקר קליני' במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית באוניברסיטת בר אילן.