שלחו לחבר

תואר ראשון - דרישות קדם

 

דרישות קדם לשנת הלימודים תש"פ

לחץ כאן להורדה

מחלקה קוד קורס שם קורס דרישות קדם
מדעי המוח 27201-01 כימיה כללית אורגנית ופיסיקלית  
מדעי המוח 27202-01 ביוכימיה - פיסיקלית ופיזיולוגית 27-201- כימיה
מדעי המוח 27204-01 פילוסופיה למדעי המוח 1  
מדעי המוח 27205-01 מבוא לפסיכולוגיה  
מדעי המוח 27207-01 חדו"א למדעי המוח  
מדעי המוח 27208-01 מבוא להסתברות  
מדעי המוח 27209-01 אלגברה לינארית למדעי המוח  
מדעי המוח 27211-01 מבוא לביולוגיה 1  
מדעי המוח 27212-01 ביולוגיה של התא 27-211- מבוא לביולוגיה 1
מדעי המוח 27213-01 מבוא לסטטיסטיקה 27-208- מבוא להסתברות
מדעי המוח 27214-01 פיזיקה למדעי המוח 1  
מדעי המוח 27215-01 פרקים במדעי המוח 1  
מדעי המוח 27216-01 פרקים במדעי המוח 2 27-215- פרקים במדעי המוח 1
מדעי המוח 27218-01 מבוא למוח ושפה  
מדעי המוח 27219-01 פיזיקה למדעי המוח 2 27-214 - פיזיקה למדעי המוח 1
מדעי המוח 27300-01 מבוא לתכנות  
מדעי המוח 27301-01 משוואות דיפרנציאליות 27-207- חדו"א
מדעי המוח 27302-01 שיטות מחקר ומבוא לפסיכולוגיה ניסויית 27-205- מבוא לפסיכולוגיה
27-213- מבוא לסטטיסטיקה
סיום חובת השתתפות בניסויים
מדעי המוח 27305-01 עיבוד אותות 27-300- מבוא לתכנות
מדעי המוח 27312-01 נוירואנטומיה א' מומלץ לקחת במקביל ל27-350, 80-338
מדעי המוח 27316-01 מעבדה ניסויית 27-213- מבוא לסטטיסטיקה
27-302- שיטות מחקר ומבוא לפסיכולוגיה ניסויית, באותה שנה
מדעי המוח 27324-01 התא - מבנה ותפקוד 27-212- ביולוגיה של התא
מדעי המוח 27345-01 שיטות מעבדה במדעי החיים 27-202- ביוכימיה
27-212- ביולוגיה של התא
80-208- גנטיקה כללית
מדעי המוח 27346-01 פסיכולוגיה קוגניטיבית 27-205- מבוא לפסיכולוגיה
מדעי המוח 27350-01 נוירופיזיולוגיה של מערכות 80-338- נוירופיזיולוגיה תאית, באותה שנה
מדעי המוח 27354-01 אנדוקרינולוגיה 27-212- ביולוגיה של התא
מדעי המוח 27402-01 סמינריון פיזיולוגיה של מערכות  
מדעי המוח 27405-01 סמינריון חישובי  
מדעי המוח 27406-01 סמינריון התנהגותי 27-346- פסיכולוגיה קוגנטיבית
מדעי המוח 27425-01 פרקטיקום מעבדה מתקדמת 27-316- מעבדה ניסויית
מדעי המוח 27427-01 פסיכוביולוגיה 27-346- פסיכולוגיה קוגניטיבית
27-205- מבוא לפסיכולוגיה
מדעי המוח 27428-01 תפיסה א' 27-205- מבוא לפסיכולוגיה
מדעי המוח 27430-01 למידה א' 27-205- מבוא לפסיכולוגיה
מדעי המוח 27431-01 גישות חישוביות להבנת המוח 27-436- רשתות נוירונים או 89-570 בינה מלאכותית או 86-302 אנליזה נומרית
מדעי המוח 27432-01 נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית 27-346- פסיכולוגיה קוגניטיבית
מדעי המוח 27434-01 מעבדה בנוירוביולוגיה 27-300- מבוא לתכנות
27-350- נוירופיזיולוגיה של מערכות
מדעי המוח 27436-01 רשתות נוירונים 27-300- מבוא לתכנות
מדעי המוח 27437-01 תורת האינפורמציה ושיטות למידה 27-213- מבוא לסטטיסטיקה
מדעי המוח 27446-01 תהליכים קוגניטיביים ומוחיים של מודעות תפיסתית ומודעות עצמית  
מדעי המוח 27456-01 נושאים מתקדמים בתנועות עיניים  
מדעי המוח 27457-01 שימוש בחיות מעבדה  
מדעי המוח 27460-01 מח והלכה  
מדעי המוח 27461-01 פסיכופתולוגיה- הבסיס הביולוגי 27-205- מבוא לפסיכולוגיה
מדעי המוח 27463-01 הפרעות ומחלות עצביות  
מדעי המוח 27465-01 הורמונים והתנהגות 27-427- פסיכוביולוגיה
פסיכולוגיה 60-107-01
60-108-01
מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית  
פסיכולוגיה 60-212-01 מבוא לתיאוריות באישיות  
מדעי החיים 80-208-01 גנטיקה כללית
27-212- ביולוגיה של התא
מדעי החיים 80-214-01 פיזיולוגיה של מערכות 27-202- ביוכימיה
27-211- מבוא לביולוגיה
27-212- ביולוגיה של התא
מדעי החיים 80-242-01 ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית א'  
מדעי החיים 80-338-01 נוירופיזיולוגיה תאית 27-202- ביוכימיה
27-219- פיזיקה 2
27-301- משוואות דיפרנציאליות- יילקח במקביל
מדעי החיים 80-377-01 ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית ב' 80-242- ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית א'
מדעי החיים 80-557-01 ביולוגיה התפתחותית 80-242- ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית א'

תאריך עדכון אחרון : 29/04/2019