תואר ראשון - דרישות קדם

 

דרישות קדם 

לחץ כאן להורדה

מחלקה

קוד קורס

שם קורס

דרישות קדם

מדעי המוח
27201-01
כימיה כללית אורגנית ופיסיקלית
 
מדעי המוח
27202-01
ביוכימיה - פיסיקלית ופיזיולוגית
27-201- כימיה
מדעי המוח
27204-01
פילוסופיה למדעי המוח 1
 
מדעי המוח
27205-01
מבוא לפסיכולוגיה
 
מדעי המוח
27207-01
חדו"א למדעי המוח
 
מדעי המוח
27208-01
מבוא להסתברות
 
מדעי המוח
27209-01
אלגברה לינארית למדעי המוח
 
מדעי המוח
27211-01
מבוא לביולוגיה 1
 
מדעי המוח
27212-01
ביולוגיה של התא
27-211- מבוא לביולוגיה 1
מדעי המוח
27213-01
מבוא לסטטיסטיקה
27-208- מבוא להסתברות
מדעי המוח
27214-01
פיזיקה למדעי המוח 1
 
מדעי המוח
27215-01
פרקים במדעי המוח 1
 
מדעי המוח
27216-01
פרקים במדעי המוח 2
27-215- פרקים במדעי המוח 1
מדעי המוח
27218-01
מבוא למוח ושפה
 
מדעי המוח
27219-01
פיזיקה למדעי המוח 2
27-214 - פיזיקה למדעי המוח 1
מדעי המוח
27-2000-    01
מבוא לתכנות בשפת פייתון
 
מדעי המוח
27301-01
משוואות דיפרנציאליות
27-207- חדו"א
מדעי המוח
27302-01
שיטות מחקר ומבוא לפסיכולוגיה ניסויית
27-205- מבוא לפסיכולוגיה
27-213- מבוא לסטטיסטיקה
סיום חובת השתתפות בניסויים
מדעי המוח
27305-01
עיבוד אותות
27-2000- מבוא לתכנות בשפת פייתון
מדעי המוח
27312-01
נוירואנטומיה א'
יש לקחת במקביל לקורסים 27-350, 80-338
מדעי המוח
27316-01
מעבדה ניסויית
27-213- מבוא לסטטיסטיקה
יש לקחת באותה שנה 27-302- שיטות מחקר ומבוא לפסיכולוגיה ניסויית
מדעי המוח
27324-01
התא - מבנה ותפקוד
27-212- ביולוגיה של התא
מדעי המוח
27345-01
שיטות מעבדה במדעי החיים
27-202- ביוכימיה
27-212- ביולוגיה של התא
80-208- גנטיקה כללית
מדעי המוח
27346-01
פסיכולוגיה קוגניטיבית
27-205- מבוא לפסיכולוגיה
מדעי המוח
27350-01
נוירופיזיולוגיה של מערכות
יש לקחת באותה שנה את 80-338- נוירופיזיולוגיה תאית
מדעי המוח
27354-01
אנדוקרינולוגיה
27-212- ביולוגיה של התא
מדעי המוח
27402-01
סמינריון פיזיולוגיה של מערכות
 
מדעי המוח
27405-01
סמינריון חישובי
 
מדעי המוח
27406-01
סמינריון התנהגותי
27-346- פסיכולוגיה קוגנטיבית
מדעי המוח
27425-01
פרקטיקום מעבדה מתקדמת
27-316- מעבדה ניסויית
מדעי המוח
27427-01
פסיכוביולוגיה
27-346- פסיכולוגיה קוגניטיבית
27-205- מבוא לפסיכולוגיה
מדעי המוח
27428-01
תפיסה א'
27-205- מבוא לפסיכולוגיה
מדעי המוח
27430-01
למידה א'
27-205- מבוא לפסיכולוגיה
מדעי המוח
27431-01
גישות חישוביות להבנת המוח
27-305- עיבוד אותות
מדעי המוח
27432-01
נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית
27-346- פסיכולוגיה קוגניטיבית
מדעי המוח
27434-01
מעבדה בנוירוביולוגיה
27-2000- מבוא לתכנות בשפת פייתון
27-350- נוירופיזיולוגיה של מערכות

27-312- נוירואנטומיה א'
מדעי המוח
27436-01
רשתות נוירונים
27-2000- מבוא לתכנות בשפת פייתון
מדעי המוח
27437-01
תורת האינפורמציה ושיטות למידה
27-213- מבוא לסטטיסטיקה
מדעי המוח
27446-01
תהליכים קוגניטיביים ומוחיים של מודעות תפיסתית ומודעות עצמית
 
מדעי המוח
27456-01
נושאים מתקדמים בתנועות עיניים
 
מדעי המוח
27457-01
שימוש בחיות מעבדה
 
מדעי המוח
27460-01
מח והלכה
 
מדעי המוח
27461-01
פסיכופתולוגיה- הבסיס הביולוגי
27-205- מבוא לפסיכולוגיה
מדעי המוח
27463-01
הפרעות ומחלות עצביות
 
מדעי המוח
27465-01
הורמונים והתנהגות
27-427- פסיכוביולוגיה
פסיכולוגיה
60-107-01
60-108-01
מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית
 
פסיכולוגיה
60-212-01
מבוא לתיאוריות באישיות
 
מדעי החיים
80-208-01
גנטיקה כללית

27-212- ביולוגיה של התא
מדעי החיים
80-214-01
פיזיולוגיה של מערכות
27-202- ביוכימיה
27-211- מבוא לביולוגיה
27-212- ביולוגיה של התא
מדעי החיים
80-242-01
ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית א'
 
מדעי החיים
80-338-01
נוירופיזיולוגיה תאית
27-202- ביוכימיה
27-219- פיזיקה 2
27-301- משוואות דיפרנציאליות- יילקח במקביל
מדעי החיים
80-377-01
ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית ב'
80-242- ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית א'
מדעי החיים
80-557-01
ביולוגיה התפתחותית
80-242- ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית א'