סגל אקדמי

ראש המרכז לחקר המוח

ראש התכנית למדעי המוח - תואר ראשון

יועץ/צת אקדמי לתארים מתקדמים

ראשי מעבדות מחקר