סגל אקדמי

ראש המרכז לחקר המוח

ראש התכנית למדעי המוח - תואר ראשון

ראש מעבדת מחקר