מסלול ישיר לדוקטורט במדעי המוח

המסלול הישיר לדוקטורט בחקר המוח כולל שני מרכיבים עיקריים: השלמת קורסים וביצוע עבודת מחקר. משך התכנית הוא 5 שנים. התלמידים יקדישו את שנת הלימודים הראשונה לקורסים, בהם יחשפו לתחומי המחקר השונים בחקר המוח. הסטודנטים יגישו את הצעת המחקר שלהם בסמסטר ב' של השנה השניה, ועד סוף השנה החמישית הסטודנטים יגישו את עבודת הדוקטורט.

דרישות התכנית

תכנית ההכשרה כוללת קורסי הכנה/השלמה, ששה קורסי ליבה וקורסי ובחירה בהיקף של שמונה נקודות זכות אותן יצברו התלמידים במהלך הדוקטורט. קורסי ההשלמה נועדו להשלים את כל חומר הרקע הנחוץ לחוקרי מוח, וכל תלמיד יקח סט אחר של קורסי השלמה שיקבעו לפי הרקע האקדמי שלו. יש לסיים את קורסי ההשלמה בסמסטר א' של השנה הראשונה.

קורסי הכנה/השלמה:

תלמידים במסלול לימודי תואר שני בחקר המוח אשר מתחילים את לימודיהם ללא כל הרקע הנדרש ייקחו קורסי השלמה במהלך שנת הלימודים הראשונה, בהתאם לרקע האקדמי שלהם:

  1. נוירוביולוגיה 
  2. שפת תכנות פייתון
  3. מתמטיקה

קורסי ליבה:

* חלק מקורסי הליבה מתקיימים בשפה האנגלית.

על כל תלמיד לקחת ששה קורסי ליבה:

פעילויות אקדמיות נוספות במסגרת לימודי תואר שלישי במדעי המוח:

  • פרוייקט זוטא: ביצוע פרוייקט מחקר באחת המעבדות במשך סמסטר אחד. 
  • השתתפות בסמינר המחלקתי.
  • קורסי בחירה (היקף כולל של 8 נק״ז) נוספים: בכל שנה ניתנים קורסי בחירה מגוונים על ידי חוקרי המרכז, הנותנים הזדמנות לסטודנטים להעמיק את הידע והמיומנויות שלהם בתחומי מחקר שונים. 

כתיבה והגשת עבודת דוקטורט:

סטודנטים במסלול לימודי תואר שלישי במדעי המוח יבצעו עבודת מחקר באחת המעבדות המשויכות למרכז לחקר המוח

איך נרשמים?

הרישום מתבצע באמצעות טופס מקוון באתר האוניברסיטה.

לאחר הרישום באתר האוניברסיטה, אנא העבירו אלינו את המסמכים הבאים למייל gondabrain.center@biu.ac.il:

  1. מכתב בן עמוד אחד המתאר את הסיבות שבגללן בחרת ללמוד במסלול לחקר המוח ואת הציפיות שלך ממסלול זה.
  2. קורות חיים.
  3. רשימת קורסים וציונים מפורטת של תארים קודמים
  4. לפחות שני מכתבי המלצה אקדמיים.

הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר לפרטים נוספים 

מייל: gondabrain.center@biu.ac.il

טלפון: 03-5317755