טפסים

אנא תשומת ליבכם כי על הטפסים להיות מוקלדים ומודפסים ואין למלאם בכתב יד, פרט לחתימה, אחרת לא יבדקו ע"י הוועדות.

טפסים לסטודנטים לתואר ראשון:

* טופס בקשה להגשת עבודה באיחור

* הנחיות פרקטיקום

* דרישות קדם לשנת הלימודים תשפ"ג 

* הנחיות בדבר איסוף קופונים

טפסים לסטודנטים לתואר שני:

יש לפנות לבית הספר ללימודים מתקדמים - המדור לתואר שני

 

טפסים לסטודנטים לתואר שלישי:

יש לפנות לבית הספר ללימודים מתקדמים - המדור לתואר שלישי

 

 

תאריך עדכון אחרון : 19/01/2022