תואר ראשון (B.Sc.) דו חוגי - מדעי המוח ופיסיקה

התואר הדו ראשי במדעי המוח ופיסיקה הוא תכנית ייחודית המוצעת רק באוניברסיטת בר אילן. היסוד הרעיוני למיזוג בין התחומים האלו מגיע מתחום תורת האינפורמציה, אותה פיתח המדען שאנון באמצע המאה ה20. ניתן לחשוב על הנוירון, תא העצב, כערוץ להעברת מידע, ועל המוח כרשת ענקית של יחידות חישוב פשוטות שמעבירות יחידות אינפורמציה (bits) זו לזו. חשיבה מעין זו מאפשרת לנו להשתמש בתאוריות ומושגים שהתפתחו בתחום תורת האינפורמציה ומערכות דינמיות, על מנת לייצר תובנות וניבויים לגבי דגמי פעילות נוירונלית הנמדדים במוח. בעשורים האחרונים נבנה גשר נוסף בין הפיסיקה התיאורטית לבין מדעי המוח, בתחום מדע הרשתות. במסגרת תיאורטית זו מאפיינים דגמים של קישוריות ברשת, כגון רשתות עצביות, על ידי מדדים כמותיים מוגדרים מתמטית. גם כאן, הפורמליזציה המדויקת מתחום הפיסיקה מאפשרת תיאור כמותי של זרימת מידע ברשת ואילוצים מבניים על ייצוג ברשתות עצביות, ומכאן ניתן לגזור ניבויים כמותיים ולבחון אותם במודלים חישוביים ובמערכת העצבים הביולוגית. מטרת התואר הדו ראשי במדעי המוח ופיסיקה היא לפתח ידע תיאורטי ומעשי בתחומים המשיקים הללו, לצורך הפריה הדדית ופיתוח מודלים פיסיקליים בהשראת החישוביות העצבית, ולהיפך.

תכנית הלימודים בתואר הדו חוגי במדעי המוח ופיסיקה

תכנית הלימודים משלבת מבואות וקורסי חובה במדעי המוח (ביולוגיה, כימיה, נוירופיזיולוגיה תאית, נוירואנטומיה, נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית ועוד) יחד עם קורסי ליבה תיאורטיים וישומיים בפיסיקה (מכניקה סטטיסטית, אלקטרומגניקה, פיסיקה קוונטית, אנליזה נומרית ועוד). הסטודנטים משתלבים במעבדות ובקבוצות מחקר בחקר המוח ובפיסיקה כבר בשנתם השניה והשלישית. התכנית משלבת התנסות מעשית במעבדות ופרקטיקום במדעי המוח, ומעבדה בפיסיקה. קורסים מתקדמים במדעי המוח (תורת האינפורמציה, גישות חישוביות) וסמינר בפיסיקה משלימים את התכנית ומקנים עומק מחקרי וקריאה ביקורתית של הספרות המחקרית העדכנית.

פירוט הקורסים

המשך לימודים מתקדמים לתלמידי התואר הדו חוגי במדעי המוח ופיסיקה

התואר הדו חוגי במדעי המוח ופיסיקה מאפשר לבוגריו המשך לימודים מתקדמים בחקר המוח ובפיסיקה.