תואר ראשון (B.Sc.) דו חוגי - מדעי המוח ומדעי החיים

חקר המוח מתאפיין מראשית התפתחותו במחקר בין תחומי, כאשר מידע ומחקר מתחומים משיקים משתלבים כדי לפתור שאלות מדעיות שיש ביניהן קשר הדוק.
השילוב שבין מדעי החיים למדעי המוח מעמיק את תחומי הממשק בין שני התחומים, וממלא תפקיד מרכזי בהתפתחות האנושות במאה ה-21. חקר המוח ומדעי החיים התגבשו כתחומי מחקר נפרדים, אך כאלו ששורשיהם סבוכים בתחומים אחרים, כי לא ניתן לחקור את מערכת העצבים בלי להתייחס לתפקודיה ולא ניתן לחקור את תפקודי התאים במוח בלי להתייחס לביולוגיה של התא. התואר הבין תחומי במדעי המוח ומדעי החיים משלב בין שני תחומי המחקר האלו, כדי להעניק לחוקרים צעירים הבנה יותר מעמיקה בכל אחד מהתחומים, ובנקודות הממשק ביניהם.

 

תכנית הלימודים בתואר הדו חוגי במדעי המוח ומדעי החיים

תכנית הלימודים משלבת מבואות וקורסי חובה במדעי המוח (פסיכולוגיה, פיזיקה, תכנות בשפת פייתון, עיבוד אותות, נוירופיזיולוגיה תאית, נוירואנטומיה, נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית ועוד) יחד עם קורסי ליבה מתחום מדעי החיים (ביולוגיה, כימיה, ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית, ועוד). הסטודנטים משתלבים במעבדות ובקבוצות מחקר בחקר המוח ובמדעי החיים כבר בשנתם השניה והשלישית. התכנית משלבת התנסות מעשית במעבדות במדעי המוח. סמינריון וקורסים מתקדמים במדעי המוח (רשתות נוירונים, גישות חישוביות) משלימים את התכנית ומקנים עומק מחקרי וקריאה ביקורתית של הספרות המחקרית העדכנית בשני תחומי המחקר.

 

פירוט הקורסים 

 

המשך לימודים מתקדמים לתלמידי התואר הדו חוגי במדעי המוח ומדעי החיים

התואר הדו חוגי במדעי המוח ומדעי החיים מאפשר לבוגריו המשך לימודים מתקדמים בחקר המוח ובמדעי החיים.