מסלול משולב לתואר שני ודוקטורט במדעי המוח

המסלול המשולב לקבלת תארי מוסמך ודוקטורט בחקר המוח כולל שני מרכיבים עיקריים: השלמת קורסים וביצוע עבודת מחקר. משך התכנית הוא 6 שנים. התלמידים יקדישו את השנתיים הראשונות לקורסים, בהם יחשפו לתחומי המחקר השונים בחקר המוח, ולכתיבת הצעת מחקר לדוקטורט אותה יגישו בסמסטר ב' של השנה השניה. הסטודנטים יגישו את עבודת הדוקטורט עד סוף השנה השישית.

דרישות התכנית

תכנית ההכשרה כוללת ששה קורסי ליבה, קורסי השלמה ובחירה נוספים ועוד שמונה נקודות זכות אותן יצברו התלמידים במהלך הלימודים. קורסי ההשלמה נועדו להשלים את כל חומר הרקע הנחוץ לחוקרי מוח, וכל תלמיד יקח סט אחר של קורסי השלמה שיקבעו לפי הרקע האקדמי שלו. יש לסיים את קורסי ההשלמה בסמסטר א' של השנה הראשונה.

קורסי הכנה/השלמה:

תלמידים במסלול לימודי תואר שני בחקר המוח אשר מתחילים את לימודיהם ללא כל הרקע הנדרש ייקחו קורסי השלמה במהלך שנת הלימודים הראשונה, בהתאם לרקע האקדמי שלהם:

  1. נוירוביולוגיה 
  2. תכנות בשפת פייתון
  3. מתמטיקה

קורסי ליבה:

* חלק מקורסי הליבה מתקיימים בשפה האנגלית.

על כל תלמיד לבחור ששה קורסי ליבה.

פעילויות אקדמיות נוספות במסגרת לימודי תואר שלישי במדעי המוח:

  • פרוייקט זוטא: ביצוע פרוייקט מחקר באחת המעבדות במשך סמסטר אחד. 
  • השתתפות בסמינר המחלקתי.
  • קורסי בחירה (היקף כולל של 8 נק״ז) נוספים: בכל שנה ניתנים קורסי בחירה מגוונים על ידי חוקרי המרכז, הנותנים הזדמנות לסטודנטים להעמיק את הידע והמיומנויות שלהם בתחומי מחקר שונים. 

כתיבה והגשת עבודת דוקטורט:

סטודנטים במסלול לימודי תואר שלישי במדעי המוח יבצעו עבודת מחקר באחת המעבדות המשויכות למרכז לחקר המוח

איך נרשמים?

הרישום מתבצע באמצעות טופס מקוון באתר האוניברסיטה.

לאחר הרישום באתר האוניברסיטה, אנא העבירו אלינו את המסמכים הבאים למייל gondabrain.center@biu.ac.il:

  1. מכתב בן עמוד אחד המתאר את הסיבות שבגללן בחרת ללמוד במסלול לחקר המוח ואת הציפיות שלך ממסלול זה.
  2. קורות חיים.
  3. רשימת קורסים וציונים מפורטת של תארים קודמים
  4. לפחות שני מכתבי המלצה אקדמיים.

הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר לפרטים נוספים 

מייל: gondabrain.center@biu.ac.il

טלפון: 03-5317755