מסלול משולב לתואר שני ודוקטורט במדעי המוח

שלחו לחבר

הרשמה לשנת הלימודים תש"פ

המסלול המשולב לקבלת תארי מוסמך ודוקטורט בחקר המוח כולל שני מרכיבים עיקריים: השלמת קורסים וביצוע עבודת מחקר. משך התכנית הוא 6 שנים. התלמידים יקדישו את השנתיים הראשונות לקורסים, בהם יחשפו לתחומי המחקר השונים בחקר המוח, ולכתיבת הצעת מחקר לדוקטורט אותה יגישו בסמסטר ב' של השנה השניה. הסטודנטים יגישו את עבודת הדוקטורט עד סוף השנה השישית.

דרישות התכנית

תכנית ההכשרה כוללת ששה קורסי ליבה, קורסי השלמה ובחירה נוספים ועוד שמונה נקודות זכות אותן יצברו התלמידים במהלך הלימודים. קורסי ההשלמה נועדו להשלים את כל חומר הרקע הנחוץ לחוקרי מוח, וכל תלמיד יקח סט אחר של קורסי השלמה שיקבעו לפי הרקע האקדמי שלו. יש לסיים את קורסי ההשלמה בסמסטר א' של השנה הראשונה.

 

קורסי ליבה:

על כל תלמיד לבחור ארבעה קורסי ליבה. שלושה מהם נבחרים מתוך כל אחד מ3 המקבצים הבאים:

קורס החובה הרביעי יבחר מתוך אלו שלא נלקחו.

 

קורסי השלמה:

  1. ביולוגיה של התא
  2. נוירופיזיולוגיה תאית
  3. נוירופיזיולוגיה של מערכות
  4. נוירואנטומיה
  5. MATLAB
  6. מתמטיקה
  7. מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית

 

קורסים נוספים:

1. שאלות מחקר

2. ביצוע שני פרוייקטי מחקר

3. שימוש וטיפול בחיות מעבדה

4. מעבדה מתקדמת בנוירופיזיולוגיה

5. הסמינר השבועי