תואר שני במדעי המוח - מגמת מדעי הנתונים

לימודי מוסמך (MSc) במסגרת מגמת

״מדעי הנתונים בחקר המוח״ 

קבלה למגמה

המסלול פתוח לתלמידים שעומדים בקריטריונים לקבלת לתוכנית לתואר שני במדעי המוח, אשר עמדו במבחן פטור מחלקתי במתמטיקה ובפייתון. 

חובות למידה: עליכם ללמוד במהלך התואר שני סה״כ 14 נקודות זכות (שהן 28 שעות סמסטריאליות) .

 

תוכנית לימודים

קורסי חובה למגמה

 1. רשתות עצביות ולמידה עמוקה (4 שעות + 2 שעות תרגול בסמסטר).            
 2. ניתוח אותות ונתונים (4 שעות + 4 שעות תרגול בסמסטר).
 3. סמינריון מדעי הנתונים (2 שעות סימסטריאליות).                             
 4. סדנא יישומית במדעי הנתונים (2 שעות סימסטריאליות)  - דרישות קדם: הקורסים "תיאוריה של רשתות נוירונים" ו "ניתוח אותות ונתונים".  

בנוסף , עליכם ללמוד שני קורסי ליבה נוספים במדעי המוח, אחד מהמקבץ הקוגניטיבי, ואחד מהמקבץ הביולוגי

מקבץ ביולוגי:

לסטודנטים עם רקע במדעי המוח:

לסטודנטים ללא רקע קודם במדעי המוח

מקבץ קוגניטיבי:

קורסי בחירה

בנוסף יש לקחת קורסי בחירה בהיקף של 2 נק״ז לכל הפחות , מתוך הרשימה הבאה:   

* הרשימה הינה חלקית ויתכנו בה שינויים בכל שנה אקדמית.

בחירה מדעי המוח: 

 • מסקרנות למחקר מדעי (275017)
 • כתיבה אקדמית באנגלית (275018)
 • שיטות סטטיסטיות במדעי המוח (27525).
 • מעבדה מתקדמת בבני אדם (27594).
 • מיומנויות מחקר לחוקרי מוח צעירים (27593).

בחירה מדעי הנתונים (הקבלה לחלק מהקורסים תלויה ברקע של הסטודנטים):

* הרשימה הינה חלקית וייתכנו בה שינויים קלים בהתאם למדיניות מחלקות האם.

 • בינה מלאכותית (89570)
 • עיבוד שפות טבעיות (89680)
 • שיטות דיפ-לרנינג לטקסטים ורצפים (89687)
 • מודלים וניתוח מתמטי של רשתות (83623)
 • עיבוד ספרתי של אותות 2 (83624)
 • אופטימיזציה (88784)
 • עיבוד וזיהוי דיבור (89608)
 • שיטות מתקדמות בלמידה חישובית (89645)
 • שיטות מתקדמות בבינה מלאכותית (89950)
 • ראיה ממוחשבת (83888)
 • קורס ניתוח ועיבוד נתוני עתק (ביג דאטא) (886972)
 • רשתות ומורכבות בעולם האמיתי (886980)

חובות מחלקתיות

השתתפות בסמינר המחלקתי (2 שעות סימסטריאליות– ללא נקודות זכות).

חובות מחקר וציוני דרך לאורך התואר

 • עליכם לבחור מנחה לפני פתיחת סמסטר ב', שנה א'. תחום המחקר לתזה חייב לכלול היבטים של מדעי הנתונים. במידה ובחרתם לעבודה במעבדה שאינה מתמחה במדעי הנתונים, יש לשתף פעולה עם חבר/ת סגל המשוייכים למרכז מדעי הנתונים של האוניברסיטה (DSI)
 • עליכם להשתתף באופן פעיל בכנס השנתי של מרכז המוח בשנה א' (נוכחות, לא חובה להציג מחקר) 
 • עליכם להגיש הצעת מחקר לפני פתיחת סמסטר א', שנה ב' כתנאי להמשך קבלת המלגה.
 • עליכם להציג הצעת המחקר ותוצאות ראשוניות בכנס השנתי של מרכז המוח בשנה ב' בצורת פוסטר או הרצאה קצרה 
 • עליכם להגיש את התזה לפני פתיחת סמסטר א', שנה ג' 
 • הצגת המחקר לפני תחילת שנת הלימודים העוקבת 

 

תנאי מעבר לשנה ב׳

בתום שנה א' ייבחנו הישגיכם. לאחר דיון בוועדה לתארים מתקדמים, יאושר מעברכם לשנה ב' להמשך הלימודים בכפוף לתנאים הבאים:

 • ציון 75 ומעלה בכל אחד מקורסי ההשלמה והליבה
 • ממוצע ציונים: 80 ומעלה.       

 

תנאי מעבר למסלול המשולב לדוקטורט

סטודנטים השוקלים לעבור למסלול משולב, על מנת להמשיך לדוקטורט, יוכלו להגיש בקשה להתקבל למסלול זה אם יעמדו בתנאי הסף הבאים*:

ציון 80 ומעלה בכל אחד מקורסי המוסמך.

ממוצע הציונים בקורסי הליבה: 86 ומעלה.

* הקבלה למסלול משולב מותנית בהמלצת המנחה והועדה לתארים מתקדמים של המרכז לחקר המוח.

המתקבלים למסלול משולב נדרשים לקיים את חובות הדוקטורט הכוללות בין השאר סיום כל לימודי הליבה הנדרשים מהדוקטורט (שישה קורסים) עד סוף שנה ב'.

 

הבהרות כלליות

אמינות, יושר והגינות הינן תכונות הכרחיות לביצוע עבודת המוסמך בפרט ולביצוע מחקר בכלל. אם יימצא כי העתקתם או הפגנתם התנהגות לא אתית אחרת בלימודים, לימודיכם במסלול יופסקו לאלתר בכל שלב במהלך התואר.