נוירו-התנהגות חברתית

We study the neuro-physiological basis of social interactions.
Our lab utilizes behavioral micro-analysis techniques to assess naturalistic social interactions, together with brain imaging methods, measures of the autonomic nervous system, eye-tracking and hormonal measures / interventions.

תחומי מחקר

שיטות מחקר

תאריך עדכון אחרון : 14/10/2020