פרופ' אורי רסובסקי

  קורות חיים

  EDUCATION

  1995

  B.A.

  University of California, Los Angeles (UCLA) - Psychology & Philosophy

  1999

  M.A. & Ph.D.

  University of Minnesota - Clinical Psychology

   

  ACADEMIC POSITIONS

  2000-2002

  Post-Doctoral Fellow in Neuropsychology, Department of Psychiatry and Biobehavioral Sciences, University of California, Los Angeles (UCLA)

  2003-2005

  Post-Doctoral Fellow in Neuroimaging, Department of Psychiatry and Biobehavioral Sciences, UCLA

  2002-2010

  Assistant Research Psychologist, Department of Psychiatry and Biobehavioral Sciences, UCLA Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior

  2005-2009

  Senior Lecturer, The Academic College of Tel Aviv – Yaffo

  2009-2016

  Associate Research Psychologist, Department of Psychiatry and Biobehavioral Sciences, UCLA Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior

  2009-2015 Senior Lecturer, Department of Psychology and Gonda Multidisciplinary Brain Research Center, Bar-Ilan University
  2016- Research Psychologist, Department of Psychiatry and Biobehavioral Sciences, UCLA Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior
  2015- Associate Professor, Department of Psychology and Gonda Multidisciplinary Brain Research Center, Bar-Ilan University
  2011-

  Head of Clinical-Rehabilitation Division, Department of Psychology, Bar-Ilan University

  מחקר

  מנחה מ.א. ודקטורט

  • השפעתן של פעילויות ספורטיביות שונות על המוח ועל תפקודים קוגניטיביים ורגשיים.
  • שיפור ושיקום קוגניטיבי באוכלוסיות פסיכיאטריות ונוירולוגיות.
  • הקשר בין רזרבות מוחיות, קוגניטיביות ורגשיות והשלכותיהן לגבי תהליכי החלמה ושיקום.
  • תהליכי עיבוד מידע חזותיים וקוגניציה חברתית בסכיזופרניה.
    

   

  קורסים

  תואר ראשון:

  מבוא לפסיכולוגיה, הבסיס הביולוגי של פסיכופתולוגיה, מוח בריא בגוף בריא: הקשר בין הכושר והאושר

  תואר שני:

  אבחון והערכה קוגניטיבית, אבחון נוירופסיכולוגי, פסיכופתולוגיה, אתיקה מקצועית

  פרסומים
  1. Brown, G. P., Craske, M. G., Tata, P., Rassovsky, Y., & Tsao, J. C. I. (2000). The anxiety attitude and belief scale: Initial psychometric properties in an undergraduate sample. Clinical Psychology and Psychotherapy, 7, 230-239. 
  2. Rassovsky, Y., Kushner, M. G., Schwarze, N. J., & Wangensteen, O. D. (2000). Psychological and physiological predictors of response to carbon dioxide challenge in individuals with panic disorder. Journal of Abnormal Psychology, 109, 616-623. 
  3. Rassovsky, Y., & Kushner, M. G. (2003). Carbon dioxide in the study of panic disorder: Issues of definition, methodology, and outcome. Journal of Anxiety Disorders, 17, 1-32. 
  4. Rassovsky, Y., Hurliman, E., Abrams, K., & Kushner, M. G. (2004). CO2hypersensitivity in recently abstinent alcohol dependent individuals: A possible mechanism underlying the high risk for anxiety disorder among alcoholics. Journal of Anxiety Disorders, 18, 159-176. 
  5. Rassovsky, Y., Green, M. F., Nuechterlein, K. H., Breitmeyer, B., & Mintz, J. (2004). Paracontrast and metacontrast in schizophrenia: Clarifying the mechanism for visual masking deficits. Schizophrenia Research, 71, 485-492. 
  6. Horan, W. P., Rassovsky, Y., & Green, M. F. (2005). Stimulating development of new drugs to improve cognition in schizophrenia. Current Psychosis and Therapeutics Reports, 3, 68-73. 
  7. Rassovsky, Y., Green, M. F., Nuechterlein, K. H., Breitmeyer, B., & Mintz, J. (2005). Modulation of attention during visual masking in schizophrenia. The American Journal of Psychiatry, 162, 1533-1535. 
  8. Rassovsky, Y., Green, M. F., Nuechterlein, K. H., Breitmeyer, B., & Mintz, J. (2005). Visual processing in schizophrenia: Structural equation modeling of visual masking performance.Schizophrenia Research, 78, 251-260. 
  9. Rassovsky, Y., Abrams, K., & Kushner, M. G. (2006). Suffocation and respiratory responses to carbon dioxide and breath holding challenges in individuals with panic disorder. Journal of Psychosomatic Research, 60, 291-298. 
  10. Abrams, K., Rassovsky, Y., & Kushner, M. G. (2006). Evidence for respiratory and non-respiratory subtypes in panic disorder. Depression and Anxiety, 23, 474-481. 
  11. Rassovsky, Y., Satz, P., Alfano, M. S., Light, R. K., Zaucha, K., McArthur, D. L., & Hovda, D. (2006). Functional Outcome in TBI I: Neuropsychological, emotional, and behavioral mediators.Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 28, 567-580. 
  12. Rassovsky, Y., Satz, P., Alfano, M. S., Light, R. K., Zaucha, K., McArthur, D. L., & Hovda, D. (2006). Functional Outcome in TBI II: Verbal memory and information processing speed mediators. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 28, 581-591. 
  13. Sergi, M. J., Rassovsky, Y., Nuechterlein, K. H., & Green, M. F. (2006). Social perception as a mediator of the influence of early visual processing on functional status in schizophrenia. The American Journal of Psychiatry, 163, 448-454. 
  14. Sergi, M. J., Rassovsky, Y., Widmark, C., Reist, C., Erhart, S., Braff, D. L., Marder, S. R., & Green, M. F. (2007). Social cognition in schizophrenia: Relationships with neurocognition and negative symptoms. Schizophrenia Research, 90, 316-324. 
  15. Reinhard, M. J., Satz, P., Scagglioni, C. A., D’Elia, L. F.,  Rassovsky, Y., Arita, A., Hinkin, C. H., Thrasher, D., & Ordog, G. (2007). Neuropsychological exploration of alleged mold neurotoxicity. Archives of Clinical Neuropsychology, 22, 533-543. 
  16. Bedwell, J. S., Orem, D. M., Rassovsky, Y., Allen, L. G., & Sutterby, S. R. (2009). A potential qualitative endophenotype for schizophrenia: Backward masking response to red light. Psychiatry Research, 166, 166-173. 
  17. Nemoto, T., Yamazawa, R., Kobayashi, H., Fujita, N., Chino, B., Fujii, C., Kashima, H., Rassovsky, Y., Green, M. F., & Mizuno, M. (2009). Cognitive training for divergent thinking in schizophrenia: A pilot study. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 33, 1533-1536. 
  18. Horan, W. P., Rassovsky, Y., Kern, R. S., Lee, J., Wynn, J. K., & Green, M. F. (2010). Further support for the role of dysfunctional attitudes in models of real-world functioning in schizophrenia. Journal of Psychiatric Research, 44, 499-505. 
  19. Rassovsky, Y., Horan, W. P., Lee, J., Sergi, M. J., & Green, M. F. (2011). Pathways between early visual processing and functional outcome in schizophrenia. Psychological Medicine, 41, 487-498. 
  20. Satz, P., Cole, M. A., Hardy, D. J., & Rassovsky, Y. (2011). Brain and cognitive reserve: Mediator(s) and construct validity. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 33, 121-130. 
  21. Bedwell, J. S., Rassovsky, Y., Orem, D. M., & Kamath, V. (2011). The backward masking red light effect in schizophrenia: Relationship to clinical features and neurocognitive performance. Journal of Abnormal Psychology, 120, 490-496.
  22. Rissling, A. J., Braff, D. L., Swerdlow, N. R., Helleman, G., Rassovsky, Y., Sprock, J., Pela, M., & Light, G. A. (2012). Parsing early sensory information processing deficits in schizophrenia. Clinical Neurophysiology, 123, 1942-1949.
  23. Bedwell, J. S., Chan, C. C., Trachik, B. J., & Rassovsky, Y. (2013). Changes in the visual-evoked P1 potential as a function of schizotypy and background color in healthy young adults. Journal of Psychiatric Research, 47, 542-547.
  24. Bedwell, J. S., Chan, C. C., Cohen, O., Karbi. Y., Shamir, E., & Rassovsky, Y. (2013). The magnocellular visual pathway and facial emotion misattribution errors in schizophrenia. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 44, 88-93.
  25. Levi, Y., Rassovsky, Y., Agranov, E., Sela-Kaufman, M., & Vakil, E. (2013). Cognitive reserve components as expressed in traumatic brain injury. Journal of the International Neuropsychological Society, 19, 664-671.
  26. Rassovsky, Y., Lee, J., Nori, P., Wu, A. D., Iacoboni, M., Breitmeyer, B. G., Hellemann, G., & Green, M. F. (2013). Assessing temporal processing of facial emotion perception with transcranial magnetic stimulation. Brain and Behavior, 3, 263-272.
  27. Sela-Kaufman, M., Rassovsky, Y., Agranov, E., Levi, Y., & Vakil, E. (2013). Emotional reserve as a moderator of functional outcome in traumatic brain injury. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 35, 584-595.
  28. Rassovsky, Y., Lee, J., Nori, P., Wu, A. D., Iacoboni, M., Breitmeyer, B. G., Hellemann, G., & Green, M. F. (2014). Exploring facial emotion perception in schizophrenia using transcranial magnetic stimulation and spatial filtering. Journal of Psychiatric Research, 58, 102-108.
  29. Schaffer, Y., Barak, O., & Rassovsky, Y.(2015). Social perception in borderline personality disorder: The role of context.Journal of Personality Disorders, 29, 275-288. 
  30. Rassovsky, Y., Levi, Y., Agranov, E., Sela-Kaufman, M., Sverdlik, A., & Vakil, E. (2015). Predicting long-term outcome following traumatic brain injury (TBI). Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 37, 354-366.
  31. Silberg, T., Tal-Jacoby, D., Levav, M., Brezner, A., & Rassovsky, Y.(2015). Parents and teachers' perspectives on child's emotional and behavioral problems following Traumatic Brain Injury (TBI): The moderating effect of time. Brain Injury, 29, 481-489.
  32. Rassovsky, Y., Dunn, W., Wynn, J., Wu, A. D., Iacoboni, M., Hellemann, G., & Green, M. F. (2015). The effect of transcranial direct current stimulation on social cognition in schizophrenia: A preliminary study. Schizophrenia Research, 165, 171-174.
  33. Vakil, E. & Rassovsky, Y. (2015). Predicting long-term outcome following traumatic brain injury (TBI) from the Cognitive Reserve hypothesis perspective.  In P. Azouvi, C. Vallat-Azouvi, & G. Aubin (Eds.), Les traumatismes cranio-cérébraux (pp.115-125). De Boeck-Solal, Louvain la Neuve, Belgium.
  34. Dunn, W., Rassovsky, Y., Wynn, J., Wu, A. D., Iacoboni, M., Hellemann, G., & Green, M. F. (2016). Modulation of neurophysiological auditory processing measures by bilateral transcranial direct current stimulation in schizophrenia. Schizophrenia Research, 174, 189-191.
  35. Segev, S., Shorer, M., Rassovsky, Y.,Pilowsky-Peleg, T., Apter, A., & Fennig, S. (2016). The contribution of post-traumatic stress disorder and mild traumatic brain injury to persistent post concussive symptoms following motor vehicle accidents.Neuropsychology, 30, 800-810.
  36. Jahshan, C., Wolf, M., Karbi, Y., Shamir, E., & Rassovsky, Y. (2017). Probing the magnocellular and parvocellular visual pathways in facial emotion perception in schizophrenia. Psychiatry Research, 253, 38-42. 
  37. Harwood, A. Lavidor, M., & Rassovsky, Y. (2017). Reducing aggression with martial arts: A meta-analysis of child and youth studies. Aggression and Violent Behavior, 34, 96-101.
  38. Kallo, Y. & Rassovsky, Y. (2017). Arousal and vigilance: The effects of physical exercise and positive mood on attention. International Journal of Sports and Exercise Medicine, 3, 1-6. 
  39. Dunn, W., Rassovsky, Y., Wynn, J., Wu, A. D., Iacoboni, M., Hellemann, G., & Green, M. F. (2017). The effect of bilateral transcranial direct current stimulation on early auditory processing in schizophrenia: A preliminary study. Journal of Neural Transmission, 124, 1145-1149.
  40. Jahshan, C., Rassovsky, Y., & Green, M. F. (2017). Enhancing neuroplasticity to augment cognitive remediation in schizophrenia. Frontiers in Psychiatry, 8. doi.org/10.3389/fpsyt.2017.00191.
  41. Bloom, R., Schnaider-Beeri, M., Ravona-Springer, R., Heymann, A., Dabush, H., Bar, L., Barkan, S., Rassovsky, Y., & Bahar-Fuchs, A. (2017). Computerized cognitive training for older diabetic adults at risk of dementia: study protocol for a randomized controlled trial. Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions, 3, 636-650.
  42. Segev, S., Shorer, M., Pilowsky-Peleg, T., Apter, A., Fennig, S., & Rassovsky, Y. (2018). Gender differences in neurocognitive performance among children with PTSD and mild TBI. Journal of Traumatic Stress, 31, 64-70. doi.org/10.1002/jts.22250.
  43. Zilberman, N., Yadid, G., Efrati, Y., Neumark, Y., & Rassovsky, Y. (2018). Personality profiles of substance and behavioral addictions. Addictive Behaviors, 82, 174-181.doi.org/10.1016/j.addbeh.2018.03.007
  44. Rassovsky, Y., Dunn, W., Wynn, J., Wu, A. D., Iacoboni, M., Hellemann, G., & Green, M. F. (2018). Single transcranial direct current stimulation in schizophrenia: Randomized, cross-over study of neurocognition, social cognition, ERPs, and side effects. PLoS One. org/10.1371/journal.pone.0197023
  45. Zilberman, N., Dor Ziderman, Y., Zeev-Wolf, M., Goldstein, A., Yadid, G., Neumark, Y., & Rassovsky, Y. (2018). Evidence for a differential visual M300 brain response in gamblers. Clinical Neurophysiology, 129, 2228-2238. doi.org/10.1016/j.clinph.2018.08.010
  46. Rassovsky, Y. & Alfassi, T. (2019). The effect of moderate exercise on attention in individuals with ADHD. Frontiers in Psychology.
  47. Zilberman, N., Lavidor, M., Yadid, G., & Rassovsky, Y. (2019). Qualitative and quantitative meta-analyses of brain fMRI and cue-reactivity addiction studies. Neuropsychology, 33, 319-334. dx.doi.org/10.1037/neu0000526
  48. Bahar-Fuchs, A., Barendse, M. E. A., *Bloom, R., Ravona-Springer, R., Heymann, A., Dabush, H., Bar, L., Slater, S., Rassovsky, Y., & Schnaider-Beeri, M. (In press). Computerized cognitive training for older diabetic adults at risk of dementia: findings from a randomized controlled trial. Journal of Gerontology: Medical Sciences.

   

  תאריך עדכון אחרון : 15/06/2022