נוירופסיכולוגיה התפתחותית

1. Self regulation

2. Developmental neuropsychology

3. Attention disabilities

4. Impulsivity

5. Prematurity and Development at risk

6. Long-term follow-up research

7. Early social difficulties

8. Arousal

9. Social attention

10. Neonatal neurophysiology 

11. Executive functions

תחומי מחקר

שיטות מחקר

תאריך עדכון אחרון : 12/01/2023