למידה והתפתחות הילד

Research in Adi-Japha’s lab focuses on (a) understanding the neural substrate underlying learning in domains that involve motor and cognitive development, and (b) assessing children’s development in the context of childcare settings.

תחומי מחקר

שיטות מחקר

תאריך עדכון אחרון : 27/01/2020