נוירוביולוגיה של מוטיבציה

  1. מחקר הקשור בתקשורת חברתית:

אנחנו חיים בעולם שבו יחסים חברתיים ותקשורת חברתית מעצבים את חיי היום יום שלנו. בתוך כך, אנחנו מעורבים בצורה תמידית באינטראקציה חברתית ומושפעים ממנה. החיים בסביבה חברתית דורשים מהפרט לזהות פרטים אחרים בקבוצה בהקשר החברתי הנכון, ולהגיב בצורה נכונה לסיגנלים חברתיים מורכבים באופן שימקסם את סיכויי ההישרדות וההתרבות של הפרט. פגיעה ביכולות חברתיות מסוג זה אופיינית לתסמונות נוירו-פסיכיאטריות כגון אוטיזם וסכיזופרניה.

המחקר במעבדה עוסק במנגנונים שמאפשרים תקשורת חברתית תקינה כגון בקרת ביטוי של גנים ומסלולי עריכת ר.נ.א בתאי עצב המבקרים התנהגות חברתית בזבוב הפירות כחיית מודל.

 

  1. מחקר הקשור במערכות התגמול והתמכרות לאלכוהול:

המח מחזק התנהגויות הרלבנטיות להישרדות ע״י צימוד של התנהגות לחוויה של עונג במח. זו הסיבה שהתנהגויות הקשורות באכילה, שתיה, הזדווגות וטיפול בצאצאים הן מהנות ונחשבות תגמולים טבעיים. סמים כדוגמת אלכוהול משתמשים באותן מערכות במח המעבדות תגמולים טבעיים, ושימוש לאורך זמן פוגע בתפקוד התקין של מערכות אלו ומוביל להתמכרות.

במעבדה אנחנו חוקרים את האלמנטים המתגמלים בהתנהגות מינית, וכיצד חוויות חיוביות ושליליות משפיעות על הסיכוי להתמכר.

 

לצורך כך אנחנו משתמשים בכלים נוירו-גנטיים חדשניים כגון אופטו-גנטיקה, , CRISPRאפיון גנומי של תוכניות שיעתוק ועריכת ר.נ.א באוכלוסיות נוירונים נבחרות  ומערכות עקיבה ולמידת מכונה מתקדמות לאפיון התנהגות חברתית מורכבת.

תחומי מחקר

שיטות מחקר

תאריך עדכון אחרון : 18/01/2023