Leap Motion Virtual Reality

English שלחו לחבר

חיישן ה-Leap Motion מציג מודל תלת מימדי של יד הנבדק באופן שמדמה באופן מדויק את תנועתה, גודלה, צבעה ועוד. באמצעות מודל זה אנו חוקרים איך אפשר להשפיע על תחושת הבעלות והשליטה ביד.   גודלו הזעיר מאפשר שימוש כמעבדת מציאות מדומה ניידת, לעבודה עם אוכלוסיות נוירולוגיות ופסיכיאטריות.

Leap Motion Virtual Reality