מרכזת מנהל ומדיה
מרכזת מנהל ומדיה

עומר עתליה (תלי)

מרכזת מנהל ומדיה
טלפון
דוא"ל
atalia.omer@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 18/07/2022