המעבדה לחקר מנגנונים מולקולרים ותאיים של מחלות נוירולוגיות