יחסי התנהגות מוחיים

חיפוש ריגושים והתנהגות פרוסוציאלית
אימפולסיביות והתנהגות אנטיסוציאלית
מבנה האישיות
הבדלים אינדיבידואליים בתפקוד קוגניטיבי
פסיכופתולוגיה קוגניטיבית
אלקטרופיזיולוגיה, אישיות, קוגניציה ותודעה
תפיסת זמן, פרספקטיבת זמן וקבלת החלטות אימפולסיבית
פתרון בעיות, מטאפורה וסגנון קוגניטיבי

תחומי מחקר

שיטות מחקר

תאריך עדכון אחרון : 31/03/2019