אופני הדהוד ברשתות נוירונים

Our group specializes in theoretical and experimental studies of exciting and innovative research fields such as machine learning, extracellular and intracellular stimulations and recordings of neurons in-vitro, synchronization of neural networks and chaotic lasers, physical random number generators and advanced protocols for secure communication.

תחומי מחקר

שיטות מחקר

תאריך עדכון אחרון : 29/08/2019