נוירופיזיולוגיה תאית

We study some of the basic yet still unresolved questions in neuroscience: How do neurons process information? What is the neuronal code at the cellular level? How does synaptic integration affect neuronal computation?

תחומי מחקר

שיטות מחקר

תאריך עדכון אחרון : 23/01/2022