MRI

הדמיה בתהודה מגנטית היא שיטה רגישה ביותר לרקמות רכות, המאפשרת לבצע מיפוי אנטומי ותפקודי של רקמת המוח באדם החי בדרך שאינה פולשנית. אנחנו עושים שימוש במספר טכניקות הדמיה מתקדמות:

  1. הדמיה שקולת דיפוזיה:

הדמית שקולת דיפוזיה (dMRI) הינה טכניקת הדמיה מגנטית שאינה חודרנית, המאפשרת למדוד את כמות תכולת המים ודרגת האניזוטרופיה בסיבים המוליכים מידע במוח. שיטה זו מאפשרת לזהות הבדלים מבניים בין אוכלוסיות, וכן למפות את סיבי החומר הלבן במוח ותכונותיהם בנבדק הבודד. מחקרים המשתמשים ב-dMRI  מאפשרים למפות קשרים בין מדדי חומר לבן לבין יכולות קוגניטיביות והתפתחות המוח.

 

  1. מיפוי מוחי תפקודי (fMRI):

מיפוי מוחי תפקודי בעזרת דימות בתהודה מגנטית (fMRI) מאפשר למפות פעילות מוחית בדרך לא פולשנית בבני אדם. השיטה מבוססת על שינויים במידת החימצון של הדם בזמן ביצוע מטלות קוגניטיביות - שפתיות, מוטוריות, ראייתיות, אודיטוריות וכדומה. באמצעות שיטה זו ניתן ללמוד על אזורים ומערכות מוחיות המעורבות ביכולות חשיבה שונות, וכן על שינויים דינמיים בפעילות במקביל לתהליכי למידה וזיכרון.

מעבדות אשר משתמשות בMRI, סורקות במכונים שונים כולל אוניברסיטת ת"א, מכון ויצמן ועוד

MRI

תאריך עדכון אחרון : 30/07/2019